Administracja

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

lic-administracja

Specjalności:

 • Administracja samorządowa NOWOŚĆ
 • Komunikacja wizerunkowa w administracji NOWOŚĆ

Administracja jest dziedziną wiedzy, która stanowi nieodłączny element życia gospodarczego, politycznego oraz publicznego. Studia na kierunku Administracja mają na celu przygotowanie Absolwentów do pełnienia funkcji managerskich i wykonawczych w jednostkach administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych czy też jednostkach współpracujących z administracją publiczną. Ta różnorodność sprawia, że perspektywa zatrudnienia po tym kierunku, daje szeroki wachlarz możliwości.

Adresaci

 • Osoby interesujące się prawem, polityką oraz gospodarką.
 • Osoby, które chcą uporządkować wiedzę, uzupełnić wykształcenie i zdobyć nowe kwalifikacje niezbędne w pracy na stanowiskach urzędniczych.
 • Osoby, które cenią sobie jasno określony zakres obowiązków, są samodzielne, cenią dobrą organizację, przy tym są komunikatywne i cenią sobie kontakty z ludźmi.

Cel studiów

Celem kształcenia na kierunku Administracja jest wyposażenie Absolwenta w umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauk społecznych ze szczególnym naciskiem na nauki o prawie, administracji oraz finansach publicznych. To także przekazanie wiedzy ekonomicznej i umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informatycznymi. Absolwent będzie przygotowany do profesjonalnego prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Program studiów

Program studiów obejmuje swoim obszarem m.in. formalno-prawne zasady funkcjonowania organizacji, procesy podejmowania decyzji, systemy motywacyjny pracowników.

Specjalności

 • Administracja samorządowa NOWOŚĆ
 • Komunikacja wizerunkowa w administracji NOWOŚĆ

Administracja samorządowa

Opis specjalności w przygotowaniu.

Komunikacja wizerunkowa w administracji

Portrait of happy female entrepreneur sitting at office desk. Horizontal shot.

PR jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Wiąże się z komunikowaniem organizacji z otoczeniem oraz budowaniem jej właściwego wizerunku. Studenci w ramach specjalności poznają teoretyczne i praktyczne podstawy z jego zakresu oraz pogłębią wiedzę obejmującą zagadnienia społeczne i ekonomiczne.

Absolwent specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji nabędzie wiedzę z zakresu komunikowania społecznego. Wobec szerokiego zastosowania w praktyce zarządzania publicznego wiedzy z zakresu PR, będzie ona miała charakter interdyscyplinarny.

Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności z następujących zagadnień, które są niezbędne dla potrzeb specjalności Komunikacja wizerunkowa w administracji:

 • socjologii,
 • psychologii społecznej,
 • etyki,
 • nauki o mediach,
 • dziennikarstwa,
 • nauk politycznych.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy oraz wykładowcy akademiccy zajmujący się tematyką komunikacji wizerunkowej. W toku studiów będą realizowane zajęcia z przedmiotów specjalnościowych:

 • komunikacja społeczna,
 • zarządzanie wizerunkiem w administracji,
 • kreatywne pisanie (warsztaty),
 • media społecznościowe w administracji,
 • design i komunikacja wizualna jednostek administracji publicznej,
 • wystąpienia publiczne.

Adresaci specjalności:

 • Osoby, które wiążą swoją przyszłość z pracą w działach komunikacji czy public relations.
 • Osoby pragnące rozwijać istotne kompetencje managerskie.
 • Osoby posiadające łatwość komunikowania się, umiejętność precyzyjnego formułowania przekazywanych informacji/ komunikatów. Kreatywnych, otwartych na ludzi z lateralnym podejściem do pojawiających się trudności o dobrych zdolnościach organizacyjnych.

Kwalifikacje po ukończeniu specjalności:

Po ukończeniu studiów w ramach specjalności  Komunikacja wizerunkowa w administracji Absolwent będzie mógł starać się o pracę m.in. jako:

 • specjalista ds. public relations,
 • specjalista ds. promocji,
 • specjalista komunikacji społecznej,
 • rzecznik prasowy m.in. w administracji publicznej;
 • account manager w agencji PR;
 • copywriter;
 • reseacher,
 • doradca ds. wizerunku.

Sprawdź ofertę studiów II stopnia >>