Miejsce prowadzenia studiów

LUBIN

TO STUDIA GWARANTUJĄCE JASNE I RZECZOWE PRZEKAZYWANIE WIEDZY PRZEZ SPECJALISTÓW Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I BEZPIECZEŃSTWA BĘDĄCYCH PRAKTYKAMI I POSIADAJĄCYMI WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I DYDAKTYCZNE.

Kształcenie na tej specjalności ma interdyscyplinarny charakter. Studenci zdobywają wiedzę z różnych obszarów zarówno samego procesu zarządzania, umiejętności miękkich oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

Studia licencjackie w specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem są skierowane w szczególności do osób pracujących lub planujących rozpoczęcie pracę w Policji i innych służbach mundurowych. Studia skierowane są do osób kreatywnych i dociekliwych, które nie boją się podejmowania nowych wyzwań.

Nie czekaj, kliknij i zapisz się na studia z Zarządzania bezpieczeństwem!

e-rekrutacja

Adresaci

Pracownicy służb mundurowych chcących rozwijać swoją wiedzę,  umiejętności i kompetencje.

Absolwenci szkół i klas mundurowych oraz osoby chcące rozpocząć karierę zawodową w służbach mundurowych.

Pracownicy pionów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym.

Pracownicy firm zajmujących się ochroną osób i mienia.

Cele studiów

 • Przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zarządzania instytucjami bezpieczeństwa w sektorze państwowym i prywatnym.

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających rozwój kariery w służbach mundurowych, sztabach zarządzania kryzysowego oraz pionach bezpieczeństwa w sektorze prywatnym.

Program i perspektywy zatrudnienia

Wiedza i umiejętności

managerskie zdobyte na studiach, w połączeniu z przedmiotami specjalnościowymi, kreują absolwenta doskonale przygotowanego do pracy na kierowniczych stanowiskach w sektorze publicznym, prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych.

Przedmioty

takie jak: negocjacje–rozwiązywanie konfliktów, trening interpersonalny czy komunikacja społeczna i interpersonalna gwarantują nabycie umiejętności i tzw. kompetencji miękkich, tak niezbędnych w pracy służb mundurowych czy administracji publicznej.

Studenci

zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym ogólną wiedzę ekonomiczną oraz kształtującą krytyczne rozumienie podstaw teoretycznych wiedzę o zjawiskach i procesach ekonomicznych, psychospołecznych, organizacyjnych.

Praktyczne

formy kształcenia, takie jak: ćwiczenia, laboratoria, projekty, konwersatoria czy seminaria umożliwią studentom poznanie praktycznych aspektów przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych.

Program studiów

pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania, obronności, reagowania na sytuacje kryzysowe i konfliktowe.

Zajęcia

specjalnościowe prowadzone są w kameralnych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do studenta i nakierowanie na jego potrzeby.

Hybrydowo

Dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024, czyli tych, którzy od października 2023r. będą na pierwszym roku, nauka będzie realizowana w formie hybrydowej – część zajęć odbywać się będzie w formie tradycyjnej na uczelni, część online. 

Czas trwania

Studia na specjalności trwają 3 lata. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł licencjata i może podjąć  dalszą edukację na studiach magisterskich, np. na kierunku Zarządzanie w UJW, lub podyplomowych.

W programie specjalności

znajdują się następujące przedmioty:

 • Wstęp do prawoznawstwa,
 • Wybrane zagadnienia kryminologii,
 • Wybrane zagadnienia kryminalistyki,
 • Taktyka i technika zwalczania przestępczości,
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów,
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej,
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Prawo karne i wykroczeń – wybrane elementy,
 • Przestępczość gospodarcza – wybrane aspekty.

Perspektywy zatrudnienia

 • funkcjonariusz służb mundurowych,
 • pracownik administracji publicznej różnego szczebla,
 • pracownik działów bezpieczeństwa w sektorze biznesowym.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób spełniających kryteria przewidziane w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

 • Etapy rekrutacji

  Rekrutacja w UJW prowadzona jest dwuetapowo:

  etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),

  etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni (we właściwym dla kierunku dziale rekrutacji).

  Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. wydrukowanie umowy o naukę (z systemu teleinformatycznego lub ze strony internetowej),
  6. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do właściwego dla kierunku działu rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).
 • Biuro rekrutacji w Lubinie

  ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin
  wz@ujw.pl
  tel. 887 380 093887 380 098

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30-15.30
  środa: 7.30-17.00
  sobota, niedziela: 7.30-15.30*

  *czynne w dni zjazdów

Przejdź do e-rekrutacji

Masz pytania? Napisz do nas

Twoja wiadomość została przesłana. Dziękujemy.
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości. Spróbuj ponownie później.