Studia licencjackie

To studia I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia te trwają 3 lata (6 semestrów). Ukończenie studiów uwarunkowane jest zdobyciem zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Po studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach II stopnia, m.in. w UJW na kierunku Zarządzanie, zdobyć tytuł magistra i drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Można także podjąć studia podyplomowe, na które także zapraszamy do UJW.

Studia licencjackie prowadzone są w Polkowicach i w Lubinie.

Polkowice

na zdjęciu ręce młodych ludzi

PEDAGOGIKA

Specjalności:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
  • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej NOWOŚĆ

młoda dziewczyna pozująca do zdjęcia w tle komputer

ADMINISTRACJA

Specjalności:

  • Administracja samorządowa NOWOŚĆ
  • Komunikacja wizerunkowa w administracji NOWOŚĆ

Lubin

grafika ilustracyjna: kierunek zarządzanie

ZARZĄDZANIE

Specjalności:

  • Zarządzanie kadrami i marketing
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami
  • Zarządzanie bezpieczeństwem NOWOŚĆ