Informacja na temat studenckiej konferencji

20 stycznia, w czwartek, odbędzie się online Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pn. „Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja – Nauka – Gospodarka. Zagrożenia i szanse”. Pomysłodawcą wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Administratywistów UJW.

Konferencja jest organizowana we współpracy Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

– W zeszłym roku w styczniu odbyło się online Międzyuczelniane Seminarium Studenckie pn. „Digitalizacja w czasach pandemii COVID19”, teraz idziemy o krok dalej i organizujemy dużą konferencję studencką w UJW – mówi dr Jan Walczak, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów w UJW, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.

– To znakomita okazja, by spotkać się z koleżankami i kolegami z kół naukowych z kraju. Bardzo nas cieszy duży odzew i zainteresowanie naszą konferencją w formule online– podkreśla Magdalena Gałka, przewodnicząca Koła Administratywistów UJW.

Podczas konferencji podjęte zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych w różnych dziedzinach życia. Podczas szesnastu wystąpień prelegentów z ośmiu uczelni będzie można poznać wyniki badań z obszaru zastosowań nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych i informacyjnych w środowisku akademickim, szkolnym, biznesowym, w administracji państwowej itp. Autorzy najciekawszych wystąpień zyskają możliwość ich opublikowania. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone.

Patronat nad konferencją objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Rektorzy Uczelni z Polkowic i Wałbrzycha. Partnerami wydarzenia są: Związek Powiatów Polskich, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
W konferencji będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego. Link dostępowy można uzyskać pisząc na adres email j.walczak@ujw.pl. Kod do zespołu Teams, w którym odbywa się konferencja jfqr7yq

Komunikat konferencyjny – zobacz

Program konferencji zobacz