Koło Naukowe „Wolontariusze” bardzo aktywnie wspiera wszelkie charytatywne działania. Ostatnia akcja „Kolorowe kredki” zakończyła się pełnym sukcesem. Tak akcję podsumowała dr Beata Kohlman – opiekun koła: „Pięknie i kolorowo zakończyliśmy miniony rok. Akcja „Kolorowe Kredki” Studenckiego Koła Naukowego „Wolontariusze” prowadzona była na UJW w Polkowicach i Lubinie.  Pomysłodawca i koordynator akcji pani Sylwia Rosińska (studentka II roku POWiS) dostarczyła je do Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych.  Kredki zostaną przekazane do przyszpitalnych szkół, świetlic środowiskowych. Pozostałe będą wykorzystane do wykonania biżuterii. Bardzo dziękujemy WSZYSTKIM, którzy brali udział w naszej akcji. JESTEŚCIE WIELCY. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych wolontariuszy: A. Chruściel, K. Dubiel, A. Woźniak, M. Pląski (studentki I roku POWiS), M. Kempy, A. Jagustyn, A. Janik, N. Piskorz (studentki II roku POWiS) oraz K. Kiekierz (studentka III roku POWiS).