Pracownikom Polskiej Miedzi, naszym studentom, absolwentom oraz kadrze dydaktycznej kierunku Górnictwo i geologia. Wszelkiej pomyślności zdrowia i bezpiecznej pracy. Życzą Władze i pracownicy Uczelni Jana Wyżykowskiego. Szczęść Boże Braci Górniczej.

Zyczenia zdrowia i pomyślności z okazji Barbórki.