18 listopada 2021 r. gościliśmy w UJW wybitnych naukowców podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Innowacyjność w przemyśle miedziowym”. Współorganizatorem tego wydarzenia było Centrum Badań Jakości.

Wydarzenie zrzeszyło przedstawicieli nauki z uczelni w całym kraju oraz przemysłu. Konferencja przyjęła formułę hybrydową, co umożliwiło zgromadzonym wysłuchanie także wystąpienia przedstawiciela z Norwegian University of Science and Technology. Uczestnicy dyskutowali na temat propagowania innowacyjnych osiągnięć związanych z przemysłem miedziowym.

– Konferencja jest efektem współpracy ze spółkami grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym przypadku z Centrum Badań Jakości. Wpisuje się w 60- lecie istnienia Polskiej Miedzi- podkreślał dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się naukowcy i badacze z największych ośrodków akademickich,  m.in. z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej, czy też z Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli branży przemysłowej z m.in. Instytutu Metali Nieżelaznych i wrocławskiej firmy Scanway. Prelegenci poruszali tematy związane z m.in. rozwojem przemysłu miedziowego i  technologii produkcyjnych.

– Połączenie działalności naukowej i technicznej pozwala nam poszerzać horyzonty i rozwijać nasze programy nauczania w praktycznym kierunku- mówiła dr inż. Anna Wojciechowicz, dziekan Wydziału Zamiejscowego UJW w Lubinie. – To miejsce do wymiany doświadczeń i naukowej wiedzy- dodaje.

Konferencja poświęcona była przemysłowi miedziowemu, również z uwagi na wyjątkowe jubileusze. KGHM Polska Miedź celebruje w tym roku 60- lecie istnienia, natomiast partner wydarzenia, spółka Centrum Badań Jakości obchodzi 25- lecie.

– To bardzo ważne spotkanie ze środowiskiem naukowym, ponieważ jako przemysł nie jesteśmy w stanie rozwijać się bez nauki. Jako CBJ ściśle współpracujemy z jednostkami naukowymi, a przynosi to korzyść również samym pracownikom. Połączenie nauki i praktyki jest istotne w kontekście rozwoju- mówił Wacław Szetelnicki, prezes Centrum Badań Jakości.

Korzyści ze współpracy UJW i CBJ dostrzegł Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

– To szczególnie istotna debata o przyszłości regionu. Dobrze, ze o tym dyskutujemy łącząc świat akademicki i przemysłu, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie spojrzeć na wyzwania przed którymi stoi Zagłębie- mówił burmistrz.

Efektem końcowym konferencji będzie wydanie monografii w języku angielskim. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Krzysztof Kubów Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A.