grafika ilustracyjna

Uczelniana Komisja Wyborcza Uczelni Jana Wyżykowskiego ogłasza rozpoczęcie wyborów studentów do Zarządu Rady Studentów na kadencję 2021-2025.

Zgłaszanie kandydatur

Rada studentów (starostowie grup) może zgłaszać swoje kandydatury do dnia 17 listopada 2021 r. Do zarządu zostanie wybranych 5 osób spośród zgłoszonych kandydatów tj. przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, oraz dwóch członków.

W związku ze stanem epidemiologicznym wybory do Zarządu Rady Studentów odbędą się zdalnie. W celu zgłoszenia kandydatury należy wypełnić załączoną do obwieszczenia zgodę na kandydowanie i przesłać drogą e-mailową do Sekretarza Komisji Wyborczej, mgr inż. Ewy Zięciny na adres: e.ziecina@ujw.pl

Terminarz wyborów

9 listopada 2021 r. – podanie do wiadomości czasu i miejsca przeprowadzenia wyborów.

10-17 listopada 2021 r. – zgłaszanie kandydatur.

18 listopada 2021 r.– przesłanie listy kandydatów w formie kart do głosowania oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu do Zarządu Rady Studentów.

19 listopada 2021 r. od godziny 9.00 – 15.30 odbędą się wybory w formie zdalnej. Wypełnione karty do głosowania oraz potwierdzenie udziału w wyborach należy przesłać do Sekretarz Komisji Wyborczej na adres: e.ziecina@ujw.pl

Wybory są ważne bez względu na quorum.

Komisja Wyborcza

1. dr inż. Stefan Giżewski – przewodniczący

2. mgr inż. Ewa Zięcina – sekretarz

3. mgr Anna Chlebińska – członek komisji

Podpisano

dr inż. Stefan Giżewski, Przewodniczący UKW UJW, Polkowice, 09.11.2021 r.

Pobierz OBWIESZCZENIE w PDF.