Dyrektor Legnickiej strefy i Pani dziekan wręczają dyplom studentowi

22 października, podczas kameralnej uroczystości, odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień absolwentom nagrodzonym w konkursie organizowanym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Posiedzenie jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2020/2021 napisaną w UJW, odbyło się 12 października w Legnicy. Autorzy najlepszych prac dyplomowych to Kamil Niechajewicz z kierunku Mechatronika oraz Krzysztof Kłudka kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Gratulujemy raz jeszcze!

W składzie jury znaleźli się: ze strony LSSE, Przemysław Bożek, prezes zarządu; Bernadetta Brożyna, dyrektor Departamentu Klastrów i Komunikacji. Ze strony UJW, dr Miłosz Czopek, pełnomocnik rektora ds. dydaktycznych; dr inż. Anna Wojciechowicz, dziekan Wydziału Zamiejscowego UJW w Lubinie oraz dr Jan Walczak dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.

W wyniku obrad jury nagrodzonych zostało sześcioro absolwentów. LSSE doceniała także siedmioro innych, których prace okazały się być napisane na bardzo wysokim poziomie. Nagrody tegorocznym inżynierom, licencjatom i magistrom w imieniu władz spółki wręczyła Bernadetta Brożyna, dyrektor Departamentu Klastrów i Komunikacji. LSSE od wielu lat wspiera rozwój kształcenia branżowego, technicznego i wyższego, m.in. poprzez Dolnośląski Klaster Edukacyjny. Misją Klastra jest łączenie potencjału gospodarczego i naukowego, oraz tworzenie fundamentu do współpracy dla szkół, inwestorów, samorządów oraz instytucji okołobiznesowych. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe organizowany jest od kilku lat.

O konkursie pisaliśmy TUTAJ.

Podczas uroczystości, Rektor wyróżnił także piętnaścioro studentów zaangażowanych w życie Uczelni, działających głównie w kołach naukowych. Upominki dla nich ufundowała także Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz 2. Oddział Santander Bank Polska w Polkowicach wraz z Fundacją Santander.