Jesteśmy partnerem społecznym polsko-ukraińskiego projektu mechatronicznego pn. „Meet smart house”!

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie i Kamienieckopodolski Koledż Industrialny (Ukraina). W ramach naszej współpracy, 11 października 2021 r., dr inż. Stefan Giżewski, koordynator kierunku Mechatronika w UJW, wygłosił w Zespole Szkół wykład pt. „Mechatronika i informatyka a energia elektryczna”. Wysłuchali go uczniowie z Polski i Ukrainy. Młodzież rozpoczęła wspólne polsko-ukraińskie działania poświęcone tematyce tzw. „inteligentnych domów” 7 października. Potrwają one do 15 października. Niebawem głogowianie wyruszą do Kamieńca Podolskiego.

– Uczelnia Jana Wyżykowskiego oraz Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie w marcu ubiegłego roku zawarły porozumienie o współpracy – mówi dr Jan Walczak, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych UJW. – Dziś przejawia się to we wspólnych inicjatywach. M.in. w projekcie „Meet smart house”. Dziękuję dyrektorowi szkoły Pawłowi Korzeniowi oraz nauczycielowi przedmiotów technicznych Arturowi Libnerowi, którzy ze strony Zespołu Szkół są zawsze gotowi do realizacji wspólnych przedsięwzięć – podkreśla dziekan.

Partnerami projektu są także Powiat Głogowski i Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa.