Trzech mężczyzn siedzących za stołem prezydialnym podczas konferencji prasowej

Nasza uczelnia zacieśnia współpracę z samorządem województwa dolnośląskiego. 11 października 2021 r. Rektor UJW podpisał z zarządem województwa porozumienie o współpracy w ramach udoskonalania procesu kształcenia studentów.

Współpraca z województwem oznacza wspólną realizację projektów naukowo badawczych, włączenie pracowników samorządu województwa w określanie potrzeb zawodowych, możliwość odbywania praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim, czy też organizację tematycznych seminariów, konferencji i szkoleń.

– Samorządowcy, z którymi dyskutujemy na temat zapotrzebowania na rynku pracy,  zauważają, że jest większa potrzeba kształcenia samorządowców, a nie tylko administratywistów- zaznacza dr Tadeusz Kierzyk, rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego. – To porozumienie o współpracy jest kluczowe, ponieważ wspólnie chcemy dopasować cykl kształcenia do oczekiwań rynkowych. Absolwent naszej uczelni, na kierunku Administracja, będzie rozumiał samorząd i wiedział, w jaki sposób on funkcjonuje, dodatkowo będzie posiadał niezbędną wiedzę administracyjną- dodaje rektor.

Patronat nad kształceniem na kierunku Administracja objął Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

– Chcemy, żeby absolwenci, którzy będą kończyli ten kierunek, spełniali oczekiwania pracodawców. Studenci będą mogli odbywać praktyki w Urzędzie Marszałkowskim, przez co i poznać praktycznie zawód, który studiują- dodaje Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Współpraca cieszy także lokalny samorząd.  – Bardzo mnie cieszy ciągły rozwój uczelni, a podpisane, kolejne porozumienie o współpracy jest gwarantem wysokiej jakości kształcenia- podsumowuje Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Przypomnijmy, że podobne porozumienia o współpracy podpisaliśmy ze wszystkimi spółkami  miedziowego holdingu oraz z Bosch Rexroth Sp. z o.o.