Dłoń trzymająca kulę z zamkniętymi wewnątrz osobami

Studenci! Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków EDU PLUS.

Aby skorzystać z ubezpieczenia należy zapoznać się z ofertą:

  1. Zakres ubezpieczenia dla szkół wyższych.
  2. Ogólne warunki ubezpieczenia.
  3. Postanowienia dodatkowe do OWU.

Następnie wybrać jedną z poniższych opcji i kupić ubezpieczenie korzystając z poniższych linków:

  1. Suma ubezpieczenia 56000,00 zł – składka 70 zł – kup ubezpieczenie,
  2. Suma ubezpieczenia 46000,00 zł – składka 60 zł – kup ubezpieczenie,
  3. Suma ubezpieczenia 37000,00 zł – składka 50 zł – kub ubezpieczenie,
  4. Suma ubezpieczenia 28000,00 zł – składka 40 zł – kup ubezpieczenie.

Odpowiedzialność na rok kalendarzowy od 01-10-2021 r. do 30-09-2022 r. , 24 godz. na 7 dni w tygodniu na całym świecie.