grafika dekoracyjna

Podobnie jak w roku ubiegłym, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, wspólnie z wydziałami naszej Uczelni, organizuje Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową. Celem tego konkursu jest m.in. motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz zachęcanie studentów do podjęcia działań sprzyjających rozwojowi lokalnej gospodarki.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie i magisterskie, przygotowane i obronione w roku akademickim 2020/2021. Prace do nagrody może zgłosić promotor, komisja egzaminacyjna lub Dziekan (zawsze w porozumieniu i za zgodą autora pracy).

Termin zgłoszenia

15 września 2021 r.

Miejsce zgłoszenia

Dziekanat właściwy dla Wydziału (Lubin lub Polkowice).

Ogłoszenie wyników

do 15 listopada 2021 r.

Kontakt

Dziekanat w Polkowicach 767465351, 767465353

Dziekanat w Lubinie 887380093, 887380098

Do pobrania

Regulamin konkursu na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie

Regulamin konkursu na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach