mężczyzna siedzi przy biurku

1 czerwca br. rusza rekrutacja na studia w Uczelni Jana Wyżykowskiego. W jaki sposób UJW dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy? Pytamy gospodarza uczelni dra Tadeusza Kierzyka, prof. UJW.

Uczelnia reaguje na potrzeby rynku pracy i to co robimy jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku powstał klaster energetyczny zainicjowany przez Burmistrza Polkowic, Łukasza Puźnieckiego. Uczelnia jest członkiem klastra i odpowiadając na jego zapotrzebowanie  złożyliśmy wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie „Odnawialne źródła energii”. Nie zależnie od tego w naszej ofercie znajduje się wiele, ciekawych kierunków inżynierskich oraz licencjackich. Oferujemy studentom także studia podyplomowe, łączone ze studiami magisterskimi w formule dwóch dyplomów w dwa lata. Na ten krok decyduje się co raz więcej naszych absolwentów. Oferujemy te studia na kierunku „Zarządzanie”.

W 2020 roku uczelnia podpisała kilka znaczących umów z czołowymi pracodawcami w regionie, wśród nich znalazły się spółki o światowym formacie takie jak: KGHM, PeBeKa, Scanway, czy Bosch Rexroth. Jakie korzyści płyną z tej współpracy dla studentów Państwa Uczelni i przyszłych kandydatów na studia? 

Współpraca z tak wielkimi koncernami jest bardzo dużą wartością dodaną dla studentów. Dostęp do kadry zarządzającej, możliwość większej kompatybilności programów z rzeczywistymi potrzebami pracodawców do programów stypendialnych i oczywiście do rynku tych pracodawców. Warto podkreślić, że jesteśmy uczelnią samorządową. Kształcimy nie tylko na kierunkach technicznych, ale również na społecznych. Prowadzimy kierunek administracji samorządowej. Jesteśmy w trakcie negocjacji porozumienia z marszałkiem województwa dolnośląskiego i liczymy na umowę o współpracy w tym zakresie, co może być dodatkowym atutem dla studentów tego kierunku.

Wiele uczelni już teraz rozważa od jesieni wprowadzenie nauki hybrydowej lub online. Jak to wyglądać będzie w murach Uczelni Jana Wyżykowskiego?

Wsłuchujemy się w głosy płynące z rządu. Na razie nie ma rekomendacji, aby wprowadzić kształcenie stacjonarne. Kończymy kształceniem zdalnym. Egzaminy końcowe w czerwcu i w lipcu odbywać się będą przed komisją egzaminacyjną w formie tradycyjnej. Natomiast tkwimy w przekonaniu, że nowy rok akademicki rozpoczniemy już kształceniem w murach naszej uczelni.

Jak zachęcić młodych ludzi do studiowania na UJW? Jakie atuty macie Państwo w rękawie?

Nasza uczelnia jest uczelnią regionalną. Charakteryzuje nas przede wszystkim lokalizacja w dwóch miastach w samym sercu Zagłębia Miedziowego tj.: w Polkowicach oraz w Lubinie. Proszę zwrócić uwagę, że jest to studiowanie blisko domu, a to ma szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach. Wiąże się przecież z bezpieczeństwem naszych studentów. Takim wyróżnikiem jest także niskie czesne. Ponadto mamy bardzo atrakcyjnych partnerów gospodarczych i społecznych. Wspomniane wcześniej KGHM czy zakłady strefy ekonomicznej. W mojej ocenie jest to bardzo ważna kwestia. Nasi studenci mają bowiem dostęp do kadry zarządzającej, która ma nie tylko wysoką, aktualną  wiedzę, ale jest ona wciąż aktualizowana. Po drugie studenci mogą odbywać praktyki u największych pracodawców regionie. W naszych obiektach dysponujemy zapleczem nowoczesnych laboratoriów i pracowni. Posiadamy sale wykładowe o wysokim standardzie, a zajęcia warsztatowe odbywają się ze specjalistami-praktykami w swoim fachu. Zapewniamy programy stypendialne fundowane przez pracodawców. Nasi studenci mają możliwość zgłębiać wiedzę i zainteresowania w kołach naukowych, a co za tym idzie stwarzamy im możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz publikacji najbardziej interesujących prac.  Dysponujemy infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stypendia socjalne, zapomogi jak również stypendium Rektora za najlepsze wyniki w nauce. Istotnym elementem jest także dwudziesty okres działalności naszej uczelni. To pokazuje, że jesteśmy podmiotem stabilnym i przewidywalnym. Uczelnią prestiżową, regionalną kształcąca poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Zapraszamy.

Dziękuję za rozmowę.

Z Rektorem, drem Tadeuszem Kierzykiem, prof. UJW rozmawiała Iwona Mierzwiak.