Formularz ze słowami TAK i NIE do zaznaczenia. Poniżej ołówek.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu „Wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2 na zdrowie psychiczne populacji”, dotyczącym samopoczucia i zdrowia studentów polskich w czasie pandemii i zdalnego realizowania studiów. Ocena samopoczucia i zdrowia będzie dokonana za pomocą kwestionariusza oceniającego ogólny stan zdrowia, objawy depresyjne i lękowe, używanie środków psychoaktywnych. Badanie jest w pełni anonimowe i dobrowolne, można przerwać je w dowolnym momencie i w dowolnym momencie do niego powrócić.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest ocena poziomu zdrowia studentów polskich uczelni w sytuacji przedłużającej się pandemii COVID-19 oraz zdalnego realizowania studiów.
Badanie jest prowadzone w ramach inicjatywy World Mental Health Survey Consortium przy Uniwersytecie Harvarda na platformie Qualtrics. Podobny sposób zbierania danych jest dokonywany w różnych regionach świata. Badanie niniejsze ma charakter ogólnopolski, jest prowadzone w uczelniach wyższych o zróżnicowanym profilu, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Respondenci
Badanie to skierowane jest do studentów różnych kierunków, studiujących zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie, na różnych uczelniach w całej Polsce. Respondenci wyrażają zgodę na udział w badaniu, zgodę tę mogą w każdej chwili cofnąć, nie podając przyczyny.

Sposób analizy
Każdy z uczestników badania pozostaje anonimowy, nie są zbierane żadne dane osobowe, a wyniki badania będą przetwarzane i analizowane wyłącznie zbiorczo dla celów niniejszego badania.

Aplikacyjność badania
Uzyskane dane mogą bezpośrednio pomóc w tworzeniu całościowych programów wsparcia polskich studentów w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego oraz po aktualnej pandemii.

Procedura badania
Badanie to jest jednorazowe, trwa ok. 15 minut. Ocena samopoczucia i zdrowia będzie dokonana za pomocą kwestionariuszy oceniających ogólny stan zdrowia, objawy depresyjne i lękowe, używanie substancji psychoaktywnych. Badanie to ma charakter przekrojowego badania kwestionariuszowego, a jego procedura jest taka sama w różnych regionach nadzorowanych przez WHO.

Zespół badawczy
Zespół badawczy stanowią doświadczeni badacze i praktycy – z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Instytutu Psychologii DSW we Wrocławiu /WSB w Toruniu, Instytutu Psychologii APS w Warszawie, Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Link do kwestionariusza: https://wroclawpsych.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6xv2D1YQAm435Do
Link będzie aktywny do 31 maja br. włącznie.