12 października w Legnicy odbyło się posiedzenie jury konkursu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na najlepszą pracę dyplomową w roku akad. 2020/2021 napisaną w UJW. Autorzy najlepszych prac dyplomowych to Kamil Niechajewicz z Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych UJW w Polkowicach (kierunek Mechatronika) oraz Krzysztof Kłudka z Wydziału Zamiejscowego w Lubinie (kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji).

W składzie jury znaleźli się: ze strony LSSE, Przemysław Bożek, prezes zarządu; Bernadetta Brożyna, dyrektor Departamentu Klastrów i Komunikacji. Ze strony UJW, dr Miłosz Czopek, pełnomocnik rektora ds. dydaktycznych; dr inż. Anna Wojciechowicz, dziekan Wydziału Zamiejscowego UJW w Lubinie oraz dr Jan Walczak dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.

Laureaci konkursu z Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych UJW:

I miejsce, inż. Kamil Niechajewicz, Mechatronika, Inteligentna szklarnia przydomowa, promotor dr inż. Stefan Giżewski.

II miejsce, inż. Karolina Ozgowicz, Logistyka, Analiza kosztów doboru środków transportu samochodowego w przedsiębiorstwie XYZ, promotor dr inż. Radosław Milewski.

III miejsce, inż. Paweł Mrozowski, Logistyka, Projekt doskonalenia magazynu na przykładzie firmy PHU Lubinpex sp. z o. o., promotor dr inż. Robert Kaszuba.

Laureaci konkursu Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie:

I miejsce, inż. Krzysztof Kłudka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Opracowanie możliwości eliminacji zanieczyszczeń z nadawy, promotor dr inż. Piotry Krysiak.

II miejsce, mgr inż. Piotr Spaliński, Zarządzanie, Rola zarządzania wiedzą w nowoczesnym przedsiębiorstwie przemysłowym na przykładzie KGHM Polska Miedź SA, promotor dr Miłosz Czopek.

III miejsce, lic. Marta Kazusek, Zarządzanie, Analiza skuteczności działań i narzędzi employer brandingowych w opinii pracowników pokolenia x, y, z, promotor dr hab. Stanisław A. Witkowski, prof. UJW.

Wyróżnienia otrzymają prace dyplomowe:

inż. Jarosława Fedana

inż. Andrzeja Kohlera

inż. Norberta Marciniszyna

lic. Angeliki Stohnij

mgr Sylwii Sidorowicz

mgr. inż. Dawida Mierzwiaka,

mgr. inż. Krzysztofa Szlaskiego.

GRATULUJEMY!

Jesteśmy partnerem społecznym polsko-ukraińskiego projektu mechatronicznego pn. „Meet smart house”!

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie i Kamienieckopodolski Koledż Industrialny (Ukraina). W ramach naszej współpracy, 11 października 2021 r., dr inż. Stefan Giżewski, koordynator kierunku Mechatronika w UJW, wygłosił w Zespole Szkół wykład pt. „Mechatronika i informatyka a energia elektryczna”. Wysłuchali go uczniowie z Polski i Ukrainy. Młodzież rozpoczęła wspólne polsko-ukraińskie działania poświęcone tematyce tzw. „inteligentnych domów” 7 października. Potrwają one do 15 października. Niebawem głogowianie wyruszą do Kamieńca Podolskiego.

– Uczelnia Jana Wyżykowskiego oraz Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie w marcu ubiegłego roku zawarły porozumienie o współpracy – mówi dr Jan Walczak, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych UJW. – Dziś przejawia się to we wspólnych inicjatywach. M.in. w projekcie „Meet smart house”. Dziękuję dyrektorowi szkoły Pawłowi Korzeniowi oraz nauczycielowi przedmiotów technicznych Arturowi Libnerowi, którzy ze strony Zespołu Szkół są zawsze gotowi do realizacji wspólnych przedsięwzięć – podkreśla dziekan.

Partnerami projektu są także Powiat Głogowski i Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa.

Nasza uczelnia zacieśnia współpracę z samorządem województwa dolnośląskiego. 11 października 2021 r. Rektor UJW podpisał z zarządem województwa porozumienie o współpracy w ramach udoskonalania procesu kształcenia studentów.

Współpraca z województwem oznacza wspólną realizację projektów naukowo badawczych, włączenie pracowników samorządu województwa w określanie potrzeb zawodowych, możliwość odbywania praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim, czy też organizację tematycznych seminariów, konferencji i szkoleń.

– Samorządowcy, z którymi dyskutujemy na temat zapotrzebowania na rynku pracy,  zauważają, że jest większa potrzeba kształcenia samorządowców, a nie tylko administratywistów- zaznacza dr Tadeusz Kierzyk, rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego. – To porozumienie o współpracy jest kluczowe, ponieważ wspólnie chcemy dopasować cykl kształcenia do oczekiwań rynkowych. Absolwent naszej uczelni, na kierunku Administracja, będzie rozumiał samorząd i wiedział, w jaki sposób on funkcjonuje, dodatkowo będzie posiadał niezbędną wiedzę administracyjną- dodaje rektor.

Patronat nad kształceniem na kierunku Administracja objął Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

– Chcemy, żeby absolwenci, którzy będą kończyli ten kierunek, spełniali oczekiwania pracodawców. Studenci będą mogli odbywać praktyki w Urzędzie Marszałkowskim, przez co i poznać praktycznie zawód, który studiują- dodaje Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Współpraca cieszy także lokalny samorząd.  – Bardzo mnie cieszy ciągły rozwój uczelni, a podpisane, kolejne porozumienie o współpracy jest gwarantem wysokiej jakości kształcenia- podsumowuje Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Przypomnijmy, że podobne porozumienia o współpracy podpisaliśmy ze wszystkimi spółkami  miedziowego holdingu oraz z Bosch Rexroth Sp. z o.o.

„Quod felix, faustum fortunatumque sit- oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne”. Tymi słowami rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego oficjalnie powitał żaków, którzy rozpoczęli edukację akademicką w naszej uczelni. To znak, że nowy rok 2021/2022 został oficjalnie otwarty.

Uroczysta inauguracja odbyła się 4 października. W obecności najwyższych władz UJW – rektora, prorektora i kadry akademickiej, przedstawicieli władz Polski i lokalnych samorządów, reprezentantów najważniejszych spółek regionu Zagłębia Miedziowego, w tym także KGHM Polska Miedź S.A., zabrzmiało uroczyste „Gaudeamus Igitur”. Tym samym rozpoczęto oficjalnie rok akademicki 2021/2022.

– Jesteśmy uczelnią w sercu Zagłębia Miedziowego, regionu uprzemysłowionego, z wielkim koncernem, jakim jest KGHM, jak również nowoczesnymi spółkami strefy ekonomicznej. Podmioty te wprowadzają bardzo nowoczesne rozwiązania automatyzacji procesów, produkcji, czy też nowe formy zarządzania. Przygotowanie studentów, późniejszych absolwentów, do konkurowania na rynku w takim otoczeniu, jest niezwykle trudnym wyzwaniem. Z tego powodu tak ważne są studia dualne, we współpracy z tymi koncernami -podkreślał w trakcie uroczystości Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego, dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW.

– Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest przykładem uczelni skutecznie przygotowującej do zawodu. To jest świetna szkoła, po której będziecie mieć dobrze płatną pracę- mówiła do studentów Marzena Machałek, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowe. – Kształcenie branżowe i techniczne, które tutaj się odbywa, ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i dla Polski. Kluczowa jest tutaj współpraca m. in. z KGHM Polska Miedź. Jesteście wzorem tego, w jaki sposób kształcić absolwentów, ażeby mogli oni od razu podjąć pracę. Minister oficjalnie złożyła na ręce rektora list gratulacyjny Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz „Laur niepodległości”.

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A, Marcin Chludziński, wygłosił do zebranych wykład inauguracyjny pt. „Transformacja – największe wyzwania dla Polskiej Miedzi”. Podkreślił w nim znaczenie pracowników w rozwoju Polskiej Miedzi. – Stoimy przed globalnym wyzwaniem klimatycznymi i transformacją energetyczną. Musimy przygotować kadry, które staną naprzeciwko tym wyzwaniom- podkreślał prezes miedziowego giganta.

Podczas uroczystości wręczone zostały także statuetki „Zasłużony dla Uczelni”, nadane Uchwałą Senatu UJW. To wyjątkowe odznaczenie dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju uczelni, przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały. Otrzymali je Minister Krzysztof Kubów- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marcin Chludziński- Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Łukasz Puźniecki- Burmistrz Polkowic i Adam Myrda- Starosta Lubiński.

– To szczególny zaszczyt, który traktuję jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz rozwoju uczelni- podkreślał Łukasz Puźniecki, Burmistrz Polkowic. – To jest wspaniałe przedsięwzięcie, które powinno się rozwijać nie tylko w sferze akademickiej. Uczelnia już teraz realizuje projekty matematyczne, czy też językowe, które przynoszą bardzo wiele społecznych korzyści- podkreślał Burmistrz.

Uroczystość uświetnił swoim śpiewem Górniczy Chór Męski pod batutą Pana Krzysztofa Kujawskiego, działający przy ZG „Lubin” KGHM PM S.A.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego to jedyna samorządowa uczelnia w Polsce. W tym roku ponad 200 osób rozpoczyna u nas naukę na pierwszym roku. W uroczystej immatrykulacji wzięło udział kilkudziesięciu z nich – reprezentantów prowadzonych w UJW kierunków studiów.

Studenci! Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków EDU PLUS.

Aby skorzystać z ubezpieczenia należy zapoznać się z ofertą:

 1. Zakres ubezpieczenia dla szkół wyższych.
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia.
 3. Postanowienia dodatkowe do OWU.

Następnie wybrać jedną z poniższych opcji i kupić ubezpieczenie korzystając z poniższych linków:

 1. Suma ubezpieczenia 56000,00 zł – składka 70 zł – kup ubezpieczenie,
 2. Suma ubezpieczenia 46000,00 zł – składka 60 zł – kup ubezpieczenie,
 3. Suma ubezpieczenia 37000,00 zł – składka 50 zł – kub ubezpieczenie,
 4. Suma ubezpieczenia 28000,00 zł – składka 40 zł – kup ubezpieczenie.

Odpowiedzialność na rok kalendarzowy od 01-10-2021 r. do 30-09-2022 r. , 24 godz. na 7 dni w tygodniu na całym świecie.

Zapraszamy na szkolenie pn. Asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami, które realizujemy we współpracy z Fundacją Eudajmonia. Rekrutacja trwa! Początek szkolenia to listopad 2021 r.

Cel szkolenia

poszerzenie wiedzy i rozwinięcie praktycznych umiejętności kandydatek i kandydatów w zakresie wspierania procesu integracji osób z niepełnosprawnościami z najbliższym środowiskiem i społecznością lokalną, zwiększanie ich niezależności, samodzielności i aktywności społecznej.

Zakres tematyczny szkolenia został pozytywnie przetestowany przez partnera szkoleń (Fundację Eudajmonia) w trakcie dotychczas realizowanych działań i stanowi podstawę szkolenia i rozwoju kadry pracującej lub chcącej pracować na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami.

Czas trwania i forma zajęć

172 godziny wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk. Szkolenie będzie się odbywać w formie 2-dniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Metody prowadzenia

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami warsztatowymi z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacji nieformalnej (m.in. gry i ćwiczenia szkoleniowe, symulacje różnych rodzajów niepełnosprawności, narzędzia interaktywne), w tym bazujących na dotychczasowym doświadczeniu uczestników/czek i wymianie tych doświadczeń. W warsztatach w charakterze trenerów/rek oraz współprowadzących zajęcia uczestniczą osoby z różnego rodzaju i stopniem niepełnosprawności współpracujące z Fundacją Eudajmonia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów w wersji elektronicznej (prezentacje, filmy, teksty aktów prawnych) poszerzających i systematyzujących treści poruszane w trakcie zajęć.

Wykładowcy

Szkolenie prowadzone będzie przez wykwalifikowanych specjalistów-praktyków oraz kadrę dydaktyczną UJW mających kilkuletnie (min. 3 letnie) doświadczenie w bezpośredniej pracy z OzN z wykorzystaniem w/w form wsparcia oraz posiadających doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń, wykładów i warsztatów.

Wśród prowadzących:

 • dr Agnieszka Nowicka
 • mgr Małgorzata Karlak-Kąca
 • mgr Katarzyna Lotka
 • mgr Katarzyna Ostrowska
 • mgr Aleksandra Kumor
 • mgr Filip Rodzik

Program szkolenia

 1. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce na tle rozwiązań europejskich. Wymiar instytucjonalno-prawny. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności.
 2. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – geneza, organizacja usługi, zasady i etyka pracy asystenta.
 3. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Obsługa podstawowych sprzętów i pomocy ortopedycznych.
 4. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością narządów słuchu, głosu i mowy.
 5. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 6. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością narządów wzroku.
 7. Specyfika pracy z osobami z  doświadczeniem kryzysu psychicznego.
 8. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnością neurologiczną (w tym udary/afazja)
 9. Specyfika pracy z osobami z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi.
 10. Aktywizacja i pomoc osobom w wieku starszym.
 11. Praca z otoczeniem osób z niepełnosprawnościami. Sytuacje trudne w pracy asystenckiej.
 12. Alternatywne formy komunikowania się.
 13. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 14. Praktyka.

Warunki ukończenia

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

Efekt udziału w szkoleniu

Przeprowadzone szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie najważniejszych zagadnień teoretycznych innowacyjnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, a także zdobycie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Uczestnicy/czki szkoleń nabędą wiedzę na temat innowacyjnych metod wspierania oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiną umiejętności zastosowania tej wiedzy, dostarczonych narzędzi i przedstawionych metod w pracy z OzN.

Rezultaty tych działań będą trwałe i przyczynią się do podwyższenia kwalifikacji osób w nich uczestniczących oraz utrwalenia w nich postaw działania zgodnie z duchem i zasadami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Koszt

1600,00 zł

Rekrutacja, kontakt, informacje, zapisy

mgr Anna Przegalińska

tel. 767465304, e-mail: a.przegalinska@ujw.pl

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6B, 59-100 Polkowice, p. A419 (III piętro)

26 czerwca br. w malowniczym Jakubowie odbyło się wyjazdowe spotkanie Koła Naukowego Administratywistów Uczelni Jana Wyżykowskiego. Podczas spotkania podsumowującego miniony rok akademicki, opiekun naukowy Koła – dr Jan Walczak, wręczył studentom wyróżnienia za aktywną pracę. Członkowie Koła spotkali się z sołtysem Jakubowa, odwiedzili winnice oraz zwiedzili kościół św. Jakuba. Popołudnie zakończyli przy ognisku. Uczestniczyło w sumie 15 osób, studentów kierunków Administracja i Zarządzanie.

W czwartek, 24 czerwca, w godzinach od 18.00-19.30 odbyło się inżynierskie seminarium szkoleniowe, podczas którego studenci poznali funkcjonalności oprogramowania CAD’owskiego i obliczeniowego Bentley Systems (światowego producenta oprogramowania dla inżynierów) w ramach Bentley Institute.

W spotkaniu poprowadzonym przez Aleksandra Przygodę z firmy NoboSolutions (Wrocław) udział wzięło ponad 20 studentów, z kierunków inżynierskich UJW, takich jak: Górnictwo i geologia, Logistyka, Mechatronika, Informatyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Zaprezentowane zostały możliwości oprogramowania inżynierskiego AutoPIPE (analiza rurociągów) oraz Prosteel (modelowanie 2D/3D).

Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty, a także mają możliwość udziału w dalszych bezpłatnych szkoleniach.

Spotkanie odbyło się poprzez aplikację MS Teams.

Organizatorem spotkania był dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.

Mamy wiele fantastycznych studentek i studentów i cieszymy się, gdy możemy się pochwalić ich osiągnięciami. Tym bardziej, że właśnie jedna z nich otrzymała z rąk Rektora nagrodę za wysokie osiągnięcia sportowe w dyscyplinie… podnoszenia ciężarów!

Tym niezwykłym, szczególnie wśród kobiet, sportem zajmuje się studentka pierwszego roku kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią, Martyna Mojsa. Podnoszenie ciężarów trenuje od niedawna a na swoim koncie ma już świetne wyniki, jak np. III miejsce w Mistrzostwach Polski AZS w Zamościu (w 2021 r.). Pochodząca z Dolnego Śląska Martyna jest zawodniczką klubu Górnik Polkowice i już na dobre zadomowiła się w Polkowicach.

Martyna jest bardzo ambitną zawodniczką, która zapowiada, że trzecie miejsce to nie jest jej ostatnie słowo! Nie poddaje się nigdy i zapewnia, że jeszcze o niej usłyszymy. Trzymamy kciuki za wszystkie przyszłe sukcesy, nie tylko te sportowe. Martyna to także świadoma kobieta, która myśli też o swojej przyszłości zawodowej, którą wiąże z pedagogiką i pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami:

Moim celem sportowym na przyszłość jest udział w mistrzostwach Europy, a celem życiowym – praca z dziećmi z problemami rozwojowymi, które wymagają specjalnej troski. Chciałabym, żeby udało mi się te dwie rzeczy połączyć i zostać trenerką zajmującą się rehabilitacją dzieci z trudnościami rozwojowymi – zdradza Maryna.

Martyna trenuje nawet 6 dni w tygodniu, nie przeszkadza jej to jednak w osiąganiu dobrych wyników w nauce.

Studenci mają u nas możliwość łączenia swoich pasji z nauką. Przywiązujemy do tego dużą wagę, bo sądzę, że nie ma nic lepszego jak móc studiować i realizować swoje zainteresowania, a pani Martyna jest tego najlepszym przykładem. Dlatego pomagamy takim osobom, jesteśmy w stanie dokonywać indywidualnej organizacji studiów jeśli są kolizje egzaminów z zawodami, wspierać stypendiami, z obopólną korzyścią dla studenta i dla naszej uczelni

– zapewnia dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy Martynie i trzymamy kciuki za sukcesy sportowe, naukowe i osobiste.

23 czerwca 2021 r. w siedzibie głównej naszej Uczelni w Polkowicach, odbyło się wręczenie Certyfikatów najlepszym studentom i absolwentom kierunku Górnictwo i geologia. Stypendia zostały ufundowane przez Partnera Uczelni, a zarazem Patrona kierunku, KGHM Polska Miedź S.A.

W UJW kształcimy studentów Górnictwa od 2008 r. Mury Uczelni opuściło już setki wykwalifikowanych inżynierów, którzy zasilają szeregi miedziowej spółki (i nie tylko). Wspólnie z KGHM prowadzimy górnicze studia inżynierskie od roku 2020. Miedziowy koncern współtworzy program kierunku tak, aby był idealnie dopasowany do realiów przemysłu górniczego, dba także o praktyczny aspekt kształcenia oraz wspiera najlepszych fundując stypendia. Stypendia będą przyznawane co semestr, tak więc kolejne spotkanie z najlepszymi czeka nas po zakończeniu semestru letniego r.a. 2020/2021. Czy będą to te same osoby? Czas pokaże. Szanse ma każdy! Warunkiem otrzymania stypendium jest wysokie miejsce na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średnich ocen uzyskanych w trakcie trwania semestru. Stypendium przyznawane jest w takiej wysokości, aby pokryło semestralne czesne, warto więc się o nie postarać.

Certyfikat Stypendysty jest dowodem ciężkiej pracy studentów i absolwentów w trakcie semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021. Nagrody odebrało w sumie 12 osób, 9 studentów i 3 świeżo upieczonych absolwentów kierunku (najlepszych, dla których semestr zimowy był ostatnim semestrem studiów). Wśród nagrodzonych były zarówno Panie jak i Panowie.

Nagrody wręczali:

Pani Arleta Chorąży – Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników KGHM PM S.A.,

dr inż. Anna Wojciechowicz – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie, gdzie prowadzony jest kierunek Górnictwo i geologia,

dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW – Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego.

GRATULUJEMY wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko naukowych, ale także zawodowych i osobistych.

Przypominamy, że rekrutacja na studia trwa – przeczytaj więcej o kierunku studiów Górnictwo i geologia.