Wprowadzone przez Maria Paszkowska

Konkurs LSSE rozstrzygnięty

12 października w Legnicy odbyło się posiedzenie jury konkursu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na najlepszą pracę dyplomową w roku akad. 2020/2021 napisaną w UJW. Autorzy najlepszych prac dyplomowych to Kamil Niechajewicz z Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych UJW w Polkowicach (kierunek Mechatronika) oraz Krzysztof Kłudka z Wydziału Zamiejscowego w Lubinie (kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji). W składzie jury znaleźli się: ze strony LSSE, Przemysław Bożek, prezes zarządu; Bernadetta Brożyna, […]

UJW partnerem międzynarodowego projektu!

Jesteśmy partnerem społecznym polsko-ukraińskiego projektu mechatronicznego pn. „Meet smart house”! Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie i Kamienieckopodolski Koledż Industrialny (Ukraina). W ramach naszej współpracy, 11 października 2021 r., dr inż. Stefan Giżewski, koordynator kierunku Mechatronika w UJW, wygłosił w Zespole Szkół wykład pt. „Mechatronika i informatyka a energia elektryczna”. Wysłuchali go uczniowie z Polski i Ukrainy. Młodzież rozpoczęła wspólne polsko-ukraińskie działania poświęcone tematyce tzw. „inteligentnych […]

Marszałek województwa patronem kierunku Administracja

Nasza uczelnia zacieśnia współpracę z samorządem województwa dolnośląskiego. 11 października 2021 r. Rektor UJW podpisał z zarządem województwa porozumienie o współpracy w ramach udoskonalania procesu kształcenia studentów. Współpraca z województwem oznacza wspólną realizację projektów naukowo badawczych, włączenie pracowników samorządu województwa w określanie potrzeb zawodowych, możliwość odbywania praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim, czy też organizację tematycznych seminariów, konferencji i szkoleń. – Samorządowcy, z którymi dyskutujemy na temat […]

Ubezpieczenie NNW

Studenci! Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków EDU PLUS. Aby skorzystać z ubezpieczenia należy zapoznać się z ofertą: Zakres ubezpieczenia dla szkół wyższych. Ogólne warunki ubezpieczenia. Postanowienia dodatkowe do OWU. Następnie wybrać jedną z poniższych opcji i kupić ubezpieczenie korzystając z poniższych linków: Suma ubezpieczenia 56000,00 zł – składka 70 zł – kup ubezpieczenie, Suma ubezpieczenia 46000,00 zł – […]

Szkolenie dla asystentów – ZAPRASZAMY

Zapraszamy na szkolenie pn. Asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami, które realizujemy we współpracy z Fundacją Eudajmonia. Rekrutacja trwa! Początek szkolenia to listopad 2021 r. Cel szkolenia poszerzenie wiedzy i rozwinięcie praktycznych umiejętności kandydatek i kandydatów w zakresie wspierania procesu integracji osób z niepełnosprawnościami z najbliższym środowiskiem i społecznością lokalną, zwiększanie ich niezależności, samodzielności i aktywności społecznej. Zakres tematyczny szkolenia został pozytywnie przetestowany przez partnera szkoleń (Fundację Eudajmonia) w trakcie dotychczas […]

Inżynierskie seminarium dla studentów

W czwartek, 24 czerwca, w godzinach od 18.00-19.30 odbyło się inżynierskie seminarium szkoleniowe, podczas którego studenci poznali funkcjonalności oprogramowania CAD’owskiego i obliczeniowego Bentley Systems (światowego producenta oprogramowania dla inżynierów) w ramach Bentley Institute. W spotkaniu poprowadzonym przez Aleksandra Przygodę z firmy NoboSolutions (Wrocław) udział wzięło ponad 20 studentów, z kierunków inżynierskich UJW, takich jak: Górnictwo i geologia, Logistyka, Mechatronika, Informatyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Zaprezentowane zostały możliwości […]

Wyróżnienie za osiągnięcia sportowe

Mamy wiele fantastycznych studentek i studentów i cieszymy się, gdy możemy się pochwalić ich osiągnięciami. Tym bardziej, że właśnie jedna z nich otrzymała z rąk Rektora nagrodę za wysokie osiągnięcia sportowe w dyscyplinie… podnoszenia ciężarów! Tym niezwykłym, szczególnie wśród kobiet, sportem zajmuje się studentka pierwszego roku kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią, Martyna Mojsa. Podnoszenie ciężarów trenuje od niedawna a na swoim koncie ma już świetne […]

Najlepsi z Górnictwa nagrodzeni!

23 czerwca 2021 r. w siedzibie głównej naszej Uczelni w Polkowicach, odbyło się wręczenie Certyfikatów najlepszym studentom i absolwentom kierunku Górnictwo i geologia. Stypendia zostały ufundowane przez Partnera Uczelni, a zarazem Patrona kierunku, KGHM Polska Miedź S.A. W UJW kształcimy studentów Górnictwa od 2008 r. Mury Uczelni opuściło już setki wykwalifikowanych inżynierów, którzy zasilają szeregi miedziowej spółki (i nie tylko). Wspólnie z KGHM prowadzimy górnicze studia inżynierskie […]

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Podobnie jak w roku ubiegłym, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, wspólnie z wydziałami naszej Uczelni, organizuje Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową. Celem tego konkursu jest m.in. motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz zachęcanie studentów do podjęcia działań sprzyjających rozwojowi lokalnej gospodarki. Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie i magisterskie, przygotowane i obronione w roku akademickim 2020/2021. Prace do nagrody może zgłosić promotor, komisja egzaminacyjna […]

Pedagogiczne studia podyplomowe – współpraca i nowe możliwości

„Szanowni Państwo, mamy zaszczyt poinformować, że Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach i Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach nawiązują ścisłą współpracę w zakresie popularyzacji kształcenia wyższego, co zapewni zbudowanie spójnego i kompleksowego systemu doskonalenia nauczycieli na rynku lokalnym. Przyjęte partnerstwo w realizacji wspólnych działań edukacyjnych przyczyni się do pogłębienia i poszerzenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Naszym priorytetem rozwojowym jest stworzenie lokalnego systemu, który zapewni szeroką ofertę studiów […]