kobiety wręczające upominek i dyplom mężczyźnie

23 czerwca 2021 r. w siedzibie głównej naszej Uczelni w Polkowicach, odbyło się wręczenie Certyfikatów najlepszym studentom i absolwentom kierunku Górnictwo i geologia. Stypendia zostały ufundowane przez Partnera Uczelni, a zarazem Patrona kierunku, KGHM Polska Miedź S.A.

W UJW kształcimy studentów Górnictwa od 2008 r. Mury Uczelni opuściło już setki wykwalifikowanych inżynierów, którzy zasilają szeregi miedziowej spółki (i nie tylko). Wspólnie z KGHM prowadzimy górnicze studia inżynierskie od roku 2020. Miedziowy koncern współtworzy program kierunku tak, aby był idealnie dopasowany do realiów przemysłu górniczego, dba także o praktyczny aspekt kształcenia oraz wspiera najlepszych fundując stypendia. Stypendia będą przyznawane co semestr, tak więc kolejne spotkanie z najlepszymi czeka nas po zakończeniu semestru letniego r.a. 2020/2021. Czy będą to te same osoby? Czas pokaże. Szanse ma każdy! Warunkiem otrzymania stypendium jest wysokie miejsce na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średnich ocen uzyskanych w trakcie trwania semestru. Stypendium przyznawane jest w takiej wysokości, aby pokryło semestralne czesne, warto więc się o nie postarać.

Certyfikat Stypendysty jest dowodem ciężkiej pracy studentów i absolwentów w trakcie semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021. Nagrody odebrało w sumie 12 osób, 9 studentów i 3 świeżo upieczonych absolwentów kierunku (najlepszych, dla których semestr zimowy był ostatnim semestrem studiów). Wśród nagrodzonych były zarówno Panie jak i Panowie.

Nagrody wręczali:

Pani Arleta Chorąży – Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników KGHM PM S.A.,

dr inż. Anna Wojciechowicz – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie, gdzie prowadzony jest kierunek Górnictwo i geologia,

dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW – Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego.

GRATULUJEMY wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko naukowych, ale także zawodowych i osobistych.

Przypominamy, że rekrutacja na studia trwa – przeczytaj więcej o kierunku studiów Górnictwo i geologia.