międzynarodowa konferecja online na Uczelni Jana Wyżykowskiego

Wysoki poziom naukowy, około 160 ważnych dla światowej nauki wystąpień wybitnych naukowców i badaczy. Wielogodzinna wymiana doświadczeń. Za nami największa w historii uczelni międzynarodowa  konferencja naukowa.

Wirtualne spotkanie  ogromnej rzeszy naukowców, praktyków i ekspertów przemysłowych w dziedzinie informatyki i komunikacji niemal z całego świata. Przy współpracy Uczelni Jana Wyżykowskiego odbyła się IV międzynarodowa konferencja na temat: „Data Analytics & Managemant, ICDAM-2020”, której współorganizatorem była indyjska uczelnia –  B.M. Institute of Engineering and Technology, Haryana, Indie (BMIET).

Swoje kraje reprezentowali naukowcy m.in. z Polski, Indii, USA, Australii, Włoch, Ukrainy, Nigerii, Malezji, Danii, Rumunii, Chin, Iranu, Anglii, Chorwacji i wielu innych państw.

Tematy techniczne, trudne, ale ważne dla nauki. – Swoje prace zgłosiło ponad 300 naukowców z całego świata, ostatecznie po weryfikacji dopuszczono do konferencji około 160 referatów, podzielonych następnie na sześć paneli tematycznych – powiedział Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW . My przygotowaliśmy m.in.  artykuł na temat technicznych uwarunkowań kształcenia w czasie pandemii. Temat bardzo aktualny i nośny. Pokazaliśmy jak poradziliśmy sobie ze strony technicznej ze zdalnym nauczaniem. Ponadto dowiedzieliśmy się jak z tym problemem radziły sobie inne uczelnie na świecie.  

Współpracę z indyjską uczelnią (BMIET) zainicjował i rozwinął dr inż. Zdzisław Pólkowski, prof. UJW Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+. Jego udział w konferencjach zagranicznych zaowocował w nawiązywaniu wielu kontaktów. – Z pewnością dla naszej Uczelni te wirtualne spotkanie tak zacnego grona naukowców  było bezprecedensowym wydarzeniem –  powiedział Przewodniczący konferencji ze strony UJW. – Uwzględniając Social Media w konferencji mogło uczestniczyć nawet 400 osób  jako słuchacze. 90 procent z nich po wypełnieniu ankiety przyznała, że jej organizacja była na bardzo wysokim poziomie. Praca w międzynarodowym zespole była wyjątkowym doświadczeniem.

To pokazuje jakim sukcesem była nasza konferencja. Prócz tego odpowiednio pozycjonuje Uczelnię Jana Wyżykowskiego w świecie naukowym, oraz promuje miasto i samorząd. W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć, że jesteśmy jedyną uczelnią samorządową w Polsce – podkreślił gospodarz UJW.

– Bardzo się cieszę, że oprócz licznych działań wewnętrznych, jak chociażby atrakcyjna oferta edukacyjna dla studentów, Uczelnia Jana Wyżykowskiego podejmuje działania o charakterze zewnętrznym. Ta konferencja pokazała, że UJW należy do grona ważnych już nie tylko w Europie, ale na całym świecie, ośrodków akademickich, promując tym samym gminę Polkowice – przyznał Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic oraz uczestnik konferencji. 

– Jesteśmy otwarci na kontakty z innymi szkołami wyższymi. Będziemy także rozwijać współpracę z naszymi przyjaciółmi z Indii – mówił podczas konferencji Rektor UJW, dr Tadeusz Kierzyk. – Chciałbym, aby te spotkanie poza aspektami naukowymi było platformą porozumienia naukowców z różnych państw, różnych narodów, z różnych stron świata. Nauka powinna nas łączyć – dodał Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Partnerem wydawniczym prac naukowych przedstawianych podczas konferencji jest znany na całym świecie koncern wydawniczy Springer. Dzięki temu zaprezentowane publikacje ukażą się w specjalnych jego wydaniach. Wśród nich znajdą się referaty naszych pracowników naukowych: dr. Tadeusza Kierzyka oraz dr. inż. Zdzisława Pólkowskiego.