Podyplomowe dla Ciebie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Przygotowanie pedagogiczne to trzy nowe kierunki studiów podyplomowych, na których nauka rozpocznie się wiosną tego roku

Zajęcia będą się odbywały w Polkowicach w przypadku studiów pedagogicznych. Zarówno Oligofrenopedagogika jak i Przygotowanie pedagogiczne to studia kwalifikacyjne. Studia doskonalące z zakresu BHP realizowane byłyby częściowo w Lubinie.  Rozpoczęcie zajęć planowane jest na marzec. Taka oferta to efekt dotychczasowej współpracy DWSPiT w Polkowicach oraz UZZM w Lubinie. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi oraz doświadczeni praktycy. – Te kierunki to propozycja dla osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia i chcą się doskonalić zawodowo, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, które planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się – mówi Maria Paszkowska, koordynator ds. studiów podyplomowych.  Uruchomienie każdego z kierunku studiów podyplomowych uzależnione jest od ilości chętnych. Informacje można uzyskać pod nr. tel. 76 746 53 24 oraz mailowo: podyplomowe@ujw.pl.