Zasłużeni dla Dolnego Śląska z UJW

Dr Włodzimierz Olszewski, dr Dariusz Zając oraz dr Jan Walczak 13 listopada we Wrocławiu odebrali Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Odznaczenia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wręczył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak.

Odznakę złotą odebrał dr Włodzimierz Olszewski, rektor UJW. W latach 1990-1994 koordynował prace związane z budową i wyposażeniem Zespołu Szkół w Polkowicach. Przez 12 lat był jego dyrektorem. Jako pełnomocnik Burmistrza Gminy Polkowice doprowadził do utworzenia i rejestracji w 2002 r. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Pełnił funkcje kanclerza, prorektora, a od 2016 r. jest rektorem Uczelni Jana Wyżykowskiego. Od lat działa społecznie, reprezentując dolnośląskie środowisko edukacyjne na forum ogólnokrajowym, jako wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich w Polsce (1997-2003), które należy do Stowarzyszenia Europejskiego, członek i wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Związku Powiatów Polskich (1999-2006). Wieloletni wiceprezes i prezes Międzyszkolnego Klubu Tenisa Stołowego w Polkowicach, którego zawodniczki i zawodnicy odnosili znaczące sukcesy sportowe we wszystkich kategoriach wiekowych na arenach Dolnego Śląska, krajowych i międzynarodowych. Klub został nominowany do statuetki Gryfa Dolnośląskiego, a W. Olszewski otrzymał za swoją działalność Złotą Odznakę Polskiego Związku Tenisa Stołowego (1995) oraz Odznakę Zasłużony dla Sportu na Dolnym Śląsku. Od wielu lat jest współorganizatorem (wraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu) ogólnopolskich konferencji naukowych pod wspólną nazwą „Społeczności lokalne”, których celem jest wskazanie przez studia teoretyczne, badania empiryczne oraz opisy dobrych praktyk realizowanych w środowiskach lokalnych źródeł sprawnego funkcjonowania i rozwoju lokalnego, w szczególności na obszarze Dolnego Śląska. Redaktor czasopism naukowych. Członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Odznaką srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego został uhonorowany dr Dariusz Zając, Kanclerz UJW. W latach 2005-2014 wicekanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, od 2014 r. kanclerz. Przyczynił się do konsolidacji DWSPiT i Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w Uczelnię Jana Wyżykowskiego. Koordynuje udział UJW w projektach naukowo-badawczych, krajowych jak i międzynarodowych. Uczestniczy w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych uczelni, co przyczyniło się do budowy nowoczesnej siedziby UJW. Jest organizatorem studenckich, zagranicznych ekspedycji naukowych (Azja – Trzecie tysiąclecie – 2009, Afryka Południowa – 2018), które promują uczelnię i Dolny Śląsk. Inicjator utworzenia Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego USpeak i Uniwersytetu Dziecięcego przy UJW. Członek Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii we Wrocławiu, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Porównawczego w Strasburgu (Francja), Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Reprezentuje uczelnię i Dolny Śląsk w Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Recenzent i redaktor czasopism naukowych.

Trzecią z odznak Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, srebrną, otrzymał dr Jan Walczak, pracownik naukowy, dydaktyczny i administracyjny, główny specjalista ds. promocji i wydawnictw w Uczelni Jana Wyżykowskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za wieloletnie badania naukowe prowadzone nad dokonaniami Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, organizacji związanej przede wszystkim z Dolnym Śląskiej,  budującej relacje polsko-czeskie i polsko-słowackie m.in. na pograniczu, promującej wolność słowa oraz ideę demokratyzacji w krajach b. ZSRR. Efekty badań zostały opublikowane w formie rozprawy doktorskiej obronionej z wyróżnieniem w czerwcu 2018 r. Sekretarz czasopism naukowych i współorganizator konferencji naukowych, dotyczących rozwoju społeczności lokalnych na terenie Dolnego Śląska. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom.

O przyznanie odznaczeń Zasłużony dla Dolnego Śląska wnioskował wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego nadaje się w szczególności za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie. Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego nadaje się w szczególności za zasługi dla rozwoju regionalnej lub lokalnej społeczności poprzez swoją pracę zawodową, działalność naukową lub społeczną.

 

fot. Jacek Michalak