Zainaugurowaliśmy Nowy Rok Akademicki 2019/2020

Dnia 18 października br. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 oraz Wręczenie Dyplomów absolwentom studiów licencjackich oraz II stopnia. Dyplomy odebrali absolwenci kierunków: Zarządzanie I i II stopnia, Administracja oraz Pedagogika.

Uroczystość składała się z kilku ważnych punktów. Pierwszym z nich było przekazanie insygniów władzy rektorskiej nowemu Rektorowi. Dotychczasowy Rektor dr Włodzimierz Olszewski, przekazał insygnia władzy dr. Tadeuszowi Kierzykowi, prof. UJW.

Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów I roku Uczelni Jana Wyżykowskiego, gdzie wybrani przedstawiciele złożyli uroczyste ślubowanie, po czym oficjalnie wstąpili w grono studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny pt. „Nasza przeszłość- nasza przyszłość i Wy” wygłoszony przez  prof. dr hab. Adama Rzechonka z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie wyróżnień oraz dyplomów absolwentom studiów licencjackich i magisterskich. Decyzją JM Rektora dra Tadeusza Kierzyka, prof. UJW nadany został tytuł Primus Inter Pares 2019. Tym razem ten zaszczytny tytuł najlepszego z najlepszych otrzymały: Pani lic. Paulina Laskowska – absolwentka studiów licencjackich i Pani mgr Iwona Budka-Oborska – absolwentka studiów magisterskich. Nagrodzeni zostali także najlepsi absolwenci z poszczególnych kierunków tj.: Zarządzania, Administracji i Pedagogiki.

Dodatkowo wręczono nagrody i wyróżnienia dla absolwentów kierunków technicznych, tegorocznych inżynierów, którzy zostali laureatami konkursu organizowanego przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na najlepszą pracę dyplomową realizowaną z przemysłem.

Uroczystość po raz kolejny uświetnił występ chóru Cantabile pod batutą Pani Joanny Kący.