Za nami Wręczenie Dyplomów licencjackich i magisterskich!

26 października br. odbyło się Wręczenie Dyplomów absolwentom studiów licencjackich oraz II stopnia. Dyplomy odebrali absolwenci kierunków: Zarządzanie, Administracja oraz Pedagogika.

Tradycyjnie już na uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych Absolwentów. Decyzją JM Rektora dra Włodzimierza Olszewskiego nadany został tytuł Primus Inter Pares 2018. Tym razem ten zaszczytny tytuł najlepszego z najlepszych otrzymały: Pani lic. Paulina Kucharska – absolwentka studiów licencjackich i Pani mgr Agnieszka Zawiłowicz – absolwentka studiów magisterskich. Nagrodzeni zostali także najlepsi absolwenci z poszczególnych kierunków tj.: Zarządzania, Administracji i Pedagogiki.

Podczas uroczystości głos zabrały także absolwentki, które w przepięknych, wzruszających przemówieniach złożyły podziękowania władzom Uczelni, kadrze dydaktycznej oraz pracownikom dziekanatów i bibliotek. Całość uwieńczyła przepiękna kompozycja kwiatowa, którą złożono na ręce Rektora Uczeni.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!