Z Marszałkiem o współpracy

17 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego z  rektorami i przedstawicieli szkół wyższych.

Jego celem było nawiązanie ścisłej współpracy w nowej kadencji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Podczas spotkania omówione zostały aktualne i przyszłe formy współpracy, w tym założenia planowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursu na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego.

W spotkaniu uczestniczyli także Rektor, Kanclerz oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UJW. Obok Wicemarszałka Urząd reprezentowali również Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Jerzy Komorowski oraz Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Jerzy Więcławski.