Wykłady z okazji 100-lecia w maju i w czerwcu

W Uczelni Jana Wyżykowskiego rozpoczął się cykl wykładów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbywają się one raz w miesiącu.

Cykl wykładów nosi tytuł „Polityka Zachodu wobec Polski w stulecie odzyskania niepodległości” i został przygotowany przez prof. zw. dr. hab. Jakuba Tyszkiewicza, historyka specjalizującego się w historii najnowszej i relacjach polsko-amerykańskich. 26 kwietnia odbył się pierwszy z trzech wykładów zatytułowany Pierwsza zdrada Zachodu? Mocarstwa zachodnie wobec odrodzonej Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym.  Kolejne wykłady zostały zaplanowane na 17 maja, pt. W cieniu Jałty. Alianci zachodni wobec kwestii polskiej w okresie II wojny światowej i po roku 1945 oraz 7 czerwca, pt.  W okresie zimnowojennych zmagań. Zachód wobec dominacji radzieckiej nad Polską 1947-1989. Każdy z nich rozpoczyna się o godz. 10.15 i odbędzie się w auli B107. Osobna prelekcja o godz. 12.00 przewidziana jest dla młodzieży szkolnej.  – Zapraszam do udziału w tych wykładach. Zwłaszcza w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  – mówi dr Włodzimierz Olszewski, rektor UJW. Prof. J. Tyszkiewicz zapewnia, że wykłady zostały przygotowane w taki sposób, by zainteresowały osoby w każdym wieku. Są one otwarte a udział w nich jest nieodpłatny