Wyjedź na studencką Konferencję Naukową do Lwowa

Lwowski Uniwersytet Narodowy im I. Franki przy udziale Uczelni Jana Wyżykowskiego organizuje studencką Konferencję Naukową:

IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE: PUBLIC AND PRIVATE LAW ASPECTS

Wyjazd grupy studentów wraz z opiekunami planowany jest w dniach: 18-21 kwietnia 2018 r.

Wstępny program wyjazdu:

 1. Transport (kolej/autobus) z Wrocławia do Lwowa.
 2. Zakwaterowanie w akademiku.
 3. Wystąpienia studentów na konferencji 20.04.2018 r. (w j. polskim).
 4. Zwiedzanie Lwowa oraz Żółkwi.
 5. Powrót do Polski.

 

O udziale studentów/-ek w wyprawie decydować będzie:

 1. Złożenie listu motywacyjnego.
 2. CV z rozbudowaną informacją o:

– dotychczasowych osiągnięciach naukowych,

– odbytych ważniejszych krajowych i zagranicznych podróżach/wycieczkach,

– kompetencjach językowych,

– braku przeciwwskazań natury zdrowotnej do wyjazdu.

 1. Średnia ocen przebiegu studiów – złożenie zaświadczenia.
 2. Członkostwo w kole naukowym prowadzonym na UJW.
 3. Napisanie abstraktu wystąpienia konferencyjnego (0,5 str. A4, w j. pol.).
 4. Pozytywna decyzja komisji kwalifikacyjnej.

Koszty transportu na Ukrainę i ubezpieczenia finansuje UJW, a noclegu – strona ukraińska. Studenci pokrywają koszty wyżywienia i zwiedzania.

Termin składania aplikacji w dziekanacie w Polkowicach upływa 28 lutego br.

 

Więcej informacji udzielają opiekunowie kół naukowych:

prof. R. Czachor r.czachor@ujw.pl lub dr D. Zając d.zajac@ujw.pl.