Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie

Wydział ma siedzibę w Lubinie przy ul. Odrodzenia 21,23.

Pracami wydziału kieruje Dziekan dr Tadeusz Kierzyk.

Na wydziale funkcjonuje Rada Wydziału, której przewodniczy Dziekan. W jej skład wchodzą nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele samorządu studenckiego. Rada m.in. ustala ogólne kierunki działalności Uczelni czy też zatwierdza programy studiów.

Kierunki studiów jak i specjalności są tworzone z myślą o oczekiwaniach i potrzebach mieszkańców naszego Regionu. Obecnie wydział prowadzi trzy kierunki studiów I stopnia, studia II stopnia oraz studia podyplomowe.

Sprawy studenckie można załatwić w Dziekanacie w pokoju 114 w godzinach pracy działu.

Na wydziale prowadzone są studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe.

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Górnictwo i Geologia
 • Techniki eksploatacji złóż
 • Maszyny i urządzenia górnicze
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • Inżynieria procesów produkcji
 • Zarządzanie systemami jakości

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Zarządzanie
 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia II stopnia – magisterskie 2-letnie

Zarządzanie o profilu praktycznym
 • Zarządzanie w przemyśle
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem

Jednolite studia magisterskie 5-letnie

Prawo o profilu praktycznym

Na wydziale prowadzone są także studia podyplomowe – sprawdź ofertę.


Studenci realizują programy studiów przygotowane w oparciu o wymagania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz oczekiwania przedsiębiorców z terenu Zagłębia Miedziowego. Większość przedmiotów realizowana jest w sposób praktyczny w pracowniach komputerowych czy specjalistycznych laboratoriach (m.in.: metrologii i materiałoznawstwa, fizyki, chemii, ergonomii, elektroniki, aerologii czy miernictwa górniczego). Studenci Górnictwa i Geologii odbywają także zajęcia z ratownictwa górniczego w Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie.

Zajęcia na wydziale prowadzi doskonale przygotowana kadra dydaktyczna. Są to zarówno wykładowcy z wieloletnim stażem naukowym jak i specjaliści praktycy z największych przedsiębiorstw w Regionie.

Kierunek Górnictwo i Geologia

prof. dr hab. inż. Janusz M. Pawlikowski

prof. nadzw. dr hab. inż. Jadwiga Więckowska

prof. nadzw. dr hab. inż. Jarosława Szwed-Lorenz

prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Sułkowski

prof. nadzw. dr hab. inż. Eugeniusz Krause

dr inż. Sebastian Gola

dr inż. Krzysztof Nieśpiałowski

dr inż. Krzysztof Soroko

dr inż. Władysław Turkiewicz

dr inż. Zbigniew Gumienny

dr med. Leszek Gruszczyński

dr Grzegorz Jastrzębski

dr Wojciech Kaczmarek

dr inż. Mirosław Lewicki

dr inż. Jan Marianowski

dr inż. Witold Pawlos

dr Miranda Ptak

dr inż. Mariusz Sierpień

dr inż. Jacek Sobala

dr inż. Jerzy Szymański

mgr inż. Leszek Pikuła

mgr inż. Andrzej Orzechowski

mgr inż. Marta Niemczyk

mgr Beata Kopeć

mgr inż. Marek Gabryjelski

mgr inż. Jan Foligowski

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki

prof. dr hab. inż. Edward Kowal

prof. dr hab. inż. Janusz Pawlikowski

prof. nadzw. dr hab. Stanisław A. Witkowski

dr inż. Elżbieta Jasińska

dr Paweł Jóźwiakowski

dr inż. Robert Kaszuba

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

dr Jerzy Marcinkowski

dr inż. Wojciech Babirecki

dr inż. Edward Tertel

dr inż. Łukasz Gelczuk

dr inż. Roman Kielec

dr inż. Michał Sąsiadek

dr inż. Hanna Sikacz

mgr Stanisław Lis

mgr inż. Arkadiusz Niedzielski

mgr Damian Zima

Kierunek Zarządzanie

prof. dr hab. Janusz Gudowski

prof. dr hab. inż. Janusz Pawlikowski

prof. nadzw. dr hab. Stanisław A. Witkowski

prof. nadzw. dr hab. inż. Wiesław Danielak

dr Beata Chorągwicka-Majstrowicz

dr inż. Marcin Czyczerski

dr inż. Paweł Gambal

dr Elżbieta Jasińska

dr Paweł Jóźwiakowski

dr inż. Robert Kaszuba

dr Tadeusz Kierzyk

dr inż. Anna Krug-Żarnowska

dr inż. Zdzisław Pólkowski

dr inż. Jan Sadecki

dr Bogna Bartosz

dr Janina Jędrzejczak-Gas

dr Sławomir Kotylak

dr Zbigniew Kulas

dr inż. Marcin Pełka

dr Janusz Śnihur

dr Janusz Żołyński

mgr Tomasz Gliczyński

mgr Lidia Jarmułowicz

mgr Andrzej Krauze

mgr Maria Kubis

mgr Michał Mulik

mgr Wioleta Serwa

mgr inż. Rafał Sierota

mgr Jerzy Ulewski

mgr Edyta Zawadzka

Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach naszego Regionu. Wielu z nich pracuje w KGHM Polska Miedź S.A. na różnych stanowiskach, także kierowniczych, oraz w innych spółkach zlokalizowanych na terenie Zagłębia Miedziowego.