Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych mieści się w Polkowicach przy ul. Skalników 6b.

Pracami Wydziału kieruje Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Piesiak. Na wydziale funkcjonuje Rada Wydziału, w której skład wchodzą studenci i pracownicy Uczelni.

Kierunki studiów jak i specjalności są tworzone z myślą o oczekiwaniach i potrzebach mieszkańców naszego Regionu. Na wydziale prowadzone są studia I stopnia i studia podyplomowe. W przygotowaniu są także studia II stopnia na kierunku Mechatronika.

Sprawy studenckie i sprawy słuchaczy studiów podyplomowych, można załatwić w Dziekanacie w pokoju A202 w godzinach pracy działu.

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Mechatronika
Informatyka
  • Systemy i sieci komputerowe
  • Grafika komputerowa i multimedia
Logistyka
  • Logistyka międzynarodowa
  • Logistyka przedsiębiorstw

Studia II stopnia – magisterskie – 1,5 roczne

Mechatronika

W ofercie wydziału także studia podyplomowe.


Studenci realizują programy studiów przygotowane w oparciu o wymagania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz oczekiwania przedsiębiorców z terenu Zagłębia Miedziowego. Uczelnia posiada specjalistyczne laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oraz stanowiska komputerowe takie jak: laboratorium hydrauliki, automatyki czy elektroniki. Studenci odbywają także zajęcia w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach komputerowych.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką z bogatym dorobkiem naukowym.

Kierunek Mechatronika

prof. dr hab. Antoni C. Mituś

prof. nadzw. dr hab. inż. Franciszek Balik

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Piesiak

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński

dr inż. Roman Frątczak

dr inż. Jan Francyk

dr inż. Kazimierz Grzywa

dr inż. Tadeusz Jeleniewski

dr inż. Grzegorz Łomotowski

dr inż. Zdzisław Pólkowski

dr inż. Stefan Giżewski

dr inż. Antoni Izworski

dr inż. Zbigniew Zajda

Kierunek Informatyka

prof. dr hab. inż. Volodymyr Dragayev

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

prof. dr hab. inż. Ignacy Dulęba

prof. nadzw. dr hab. inż. Roman Galar

prof. nadzw. dr hab. Maciej Wilczyński

dr inż. Witold Komorowski

dr Grzegorz Jastrzębski

dr inż. Elżbieta Kosmulska-Heger

dr Wiesława Wawrzyniak – Kosz

dr inż. Arkadiusz Liber

dr inż. Jarosław Sugier

dr inż. Zbigniew Zajda

mgr inż. Henryk Krawczyszyn

mgr inż. Maciej Krawczyszyn

Post Doctoral Research Fellow

Dr. Nitul Dutta

Do dyspozycji studentów wydziału jest Biblioteka główna znajdująca się w głównym budynku Uczelni. Studenci mogą również korzystać z biblioteki Wydziały zamiejscowego w Lubinie. Biblioteka UJW posiada łącznie w swoich zasobach ponad 14 000 woluminów.

Absolwenci kierunków prowadzonych na wydziale znajdują zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach przemysłowych naszego Regionu.