Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk Technicznych mieści się w Polkowicach przy ul. Skalników 6b.

Pracami Wydziału kieruje Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Piesiak. Na wydziale funkcjonuje Rada Wydziału, w której skład wchodzą studenci i pracownicy Uczelni.

Kierunki studiów jak i specjalności są tworzone z myślą o oczekiwaniach i potrzebach mieszkańców naszego Regionu. Na wydziale prowadzone są studia I stopnia i studia podyplomowe. W przygotowaniu są także studia II stopnia na kierunku Mechatronika.

Sprawy studenckie i sprawy słuchaczy studiów podyplomowych, można załatwić w Dziekanacie w pokoju A202 w godzinach pracy działu.

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Mechatronika
Informatyka
  • Systemy i sieci komputerowe
  • Grafika komputerowa i multimedia
Logistyka
  • Logistyka międzynarodowa
  • Logistyka przedsiębiorstw

W ofercie wydziału także studia podyplomowe.


Studenci realizują programy studiów przygotowane w oparciu o wymagania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz oczekiwania przedsiębiorców z terenu Zagłębia Miedziowego. Uczelnia posiada specjalistyczne laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oraz stanowiska komputerowe takie jak: laboratorium hydrauliki, automatyki czy elektroniki. Studenci odbywają także zajęcia w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach komputerowych.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką z bogatym dorobkiem naukowym.

 

Do dyspozycji studentów wydziału jest Biblioteka główna znajdująca się w głównym budynku Uczelni. Studenci mogą również korzystać z biblioteki Wydziały zamiejscowego w Lubinie. Biblioteka UJW posiada łącznie w swoich zasobach ponad 14 000 woluminów.

Absolwenci kierunków prowadzonych na wydziale znajdują zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach przemysłowych naszego Regionu.