Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych mieści się w Polkowicach przy ul. Skalników 6b.

Pracami wydziału kieruje Dziekan prof. nadzw. dr hab. Rafał Czachor.

Na wydziale funkcjonuje Rada Wydziału, w której skład wchodzą studenci i pracownicy Uczelni.

Sprawy studenckie i sprawy słuchaczy studiów podyplomowych można załatwić w Dziekanacie w pokoju A202 w godzinach pracy działu.

Na wydziale prowadzone są studia I oraz studia podyplomowe (kwalifikacyjne i doskonalące).

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Administracja
  • Administracja publiczna
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją
 Pedagogika
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia  NOWOŚĆ
  • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej NOWOŚĆ

Zajęcia na wydziale prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, osoby z bogatym dorobkiem naukowym i dydaktycznym oraz przez praktyków – doświadczonych specjalistów poszczególnych dyscyplin. Łącznie na wydziale pracuje 43 nauczycieli akademickich.

Do dyspozycji studentów wydziału jest Biblioteka główna znajdująca się w głównym budynku Uczelni. Studenci mogą również korzystać z biblioteki Wydziału zamiejscowego w Lubinie. Biblioteka UJW posiada łącznie w swoich zasobach ponad 14 000 woluminów.