Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych mieści się w Polkowicach przy ul. Skalników 6b.

Pracami wydziału kieruje Dziekan prof. nadzw. dr hab. Rafał Czachor.

Na wydziale funkcjonuje Rada Wydziału, w której skład wchodzą studenci i pracownicy Uczelni.

Sprawy studenckie i sprawy słuchaczy studiów podyplomowych można załatwić w Dziekanacie w pokoju A202 w godzinach pracy działu.

Na wydziale prowadzone są studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe (kwalifikacyjne i doskonalące).

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Administracja
  • Administracja publiczna
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją
Stosunki międzynarodowe
  • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  • Zarządzanie współpracą międzynarodową
  • Organizacja turystyki międzynarodowej
 Pedagogika
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna

Studia II stopnia – magisterskie – 2-letnie

Stosunki międzynarodowe
  • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  • Administracja i polityka regionalna UE
  • International affairs and economy (studia w języku angielskim)

Na Wydziale prowadzone są także Studia podyplomowe  – sprawdź naszą ofertę!


Zajęcia na wydziale prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, osoby z bogatym dorobkiem naukowym i dydaktycznym oraz przez praktyków – doświadczonych specjalistów poszczególnych dyscyplin. Łącznie na wydziale pracuje 43 nauczycieli akademickich.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Nauk Społecznych UJW

Kierunek Administracja

prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk

prof. nadzw. dr hab. Maciej Marszał

prof. nadzw. dr hab. Janusz Sawicki

dr Dominika Brzęczek-Nester

dr Miłosz Czopek

dr Tadeusz Kierzyk

dr Paweł Kuczma

dr Łukasz Mikowski

dr Rafał Mikowski

dr Ewa Żołnierczyk

dr Włodzimierz Olszewski

dr Dariusz Zając

dr Janusz Żołyński

mgr Małgorzata Kalus-Chiżyńska

Kierunek Stosunki międzynarodowe

prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański

prof. dr hab. Bernard J. Albin

prof. dr hab. Mirosława Klamut

prof. dr hab. Mykhaylo Mykievych

prof. nadzw. dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram

dr hab. Rafał Czachor

doc. dr Arkadiusz Kotliński

dr Miłosz Czopek

dr Jolanta Dmowska

dr Włodzimierz Olszewski

dr Dariusz Zając

Kierunek Pedagogika

prof. nadzw. dr hab. Jarosław Bąbka

prof. nadzw. dr hab. Wiktor Żłobicki

dr Agnieszka Nowicka

dr Ewa Janion

dr Marzena Sendyk

dr Iwona Kopaczyńska

dr Rafał Włodarczyk

mgr Barbara Cichosz

mgr Jacek Nowicki

mgr Ewa Cybul

mgr Joanna Trznadel

mgr Elżbieta Galas

Do dyspozycji studentów wydziału jest Biblioteka główna znajdująca się w głównym budynku Uczelni. Studenci mogą również korzystać z biblioteki Wydziału zamiejscowego w Lubinie. Biblioteka UJW posiada łącznie w swoich zasobach ponad 14 000 woluminów.