Monografie


Polska wobec standardów Unii Europejskiej
Red. Paweł Kuczma, wyd. I, Polkowice 2015, stron: 284, format: B5, oprawa miękka,
ISBN 978-61234-03-6,
cena: 36 zł, cena dla studentów: 25 zł.

 

Dystrykty przemysłowe
J. Figuła, wyd. I, Polkowice 2008, stron: 264, format: B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-61234-08-1,
cena: 30 zł, cena dla studentów: 15 zł.

 

Republika Chorwacji na drodze do NATO
Małgorzata Łakota-Micker, wyd. I, Polkowice 2011,
stron: 225, format: B5, oprawa miękka, ISBN 978-83-61234-52-4,
cena: 39 zł, cena dla studentów: 20 zł.

 

Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991-2011
R. Czachor, wyd. I, Polkowice 2011, stron: 351, format: B5, oprawa miękka,
ISBN 978-83-61234-72-2,
cena:55 zł, cena dla studentów: 35 zł.

 

Społeczności lokalne. Problemy-zmiany-rozwój,
M. Adamczyk, A Chmiel (red.),
wyd. I, Polkowice 2012, stron: 182, format: B5, oprawa miękka,
ISBN 978-61234-76-0, 
Cena: 40 zł, Cena dla studentów: 30 zł.

 

Społeczności lokalne w perspektywie wyzwań współczesności,
Mieczysław Adamczyk, Teresa B. Chmiel, wyd. I, Polkowice 2013,
stron: 256, format: B5, oprawa miękka, ISBN 978-61234-53-1,
Cena: 35 zł, Cena dla studentów: 15 zł.

 

Społeczności lokalne. Przestrzeń dla współpracy i rozwoju
red. M. Adamczyk, A. Chmiel, wyd. I, Polkowice-Wrocław 2014, Stron: 222,
Format: B5, Oprawa miękka,  ISBN 978-83-61234-81-4,
cena: 42 zł, cena dla studentów: 30 zł.

 

społ nieb wyc

Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka
red. M. Adamczyk, W. Olszewski, wyd. I, Polkowice 2015, Stron: 298,
Format: B5, Oprawa miękka, ISBN 978-83-61234-05-0,
cena: 36 zł, cena dla studentów: 27 zł.

 

okladka-wwwSpołeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności
red. M. Adamczyk, W. Olszewski, wyd. I, Polkowice 2016, Stron: 262,
Format: B5, Oprawa miękka, ISBN 978-83-61234-15-9,
cena: 31 zł, cena dla studentów: 27 zł.

 

A. Szponar, J. Wyrzykowski (red.), Środowisko przyrodnicze Polkowic
wyd. I, Polkowice 2012, Stron: 214, Format: B5, ISBN 978-83-61234-05-0,
oprawa miękka: 30 zł, oprawa twarda: 55 zł.

 

J. Tyszkiewicz, J. Walczak, M. Balicka, Polkowice – historia współczesna (1945-2010)
wyd. I, Polkowice 2012, Stron: 314, Format: B5, ISBN 978-83-61234-09-8,
oprawa miękka: 30 zł, oprawa twarda: 55 zł.

 

M. Leśniak-Johann, A. Wałęga, Przemiany demograficzne i urbanistyczne w Gminie Polkowice
wyd. I, Polkowice 2012, stron: 252, format: B5, ISBN 978-83-61234-13-5,
Oprawa miękka: 30 zł, Oprawa twarda: 55 zł.


A. Graczyk (red.), Rozwój gospodarki Polkowic w okresie transformacji systemowej
wyd. I, Polkowice 2012, stron: 244, format: B5, ISBN 978-83-61234-17-3,
oprawa miękka: 30 zł, oprawa twarda: 55 zł.

 

S.W. Kłopot, G. Kozdraś, P. Trojanowski, Kapitał społeczny mieszkańców Polkowic. Studium socjologiczne
wyd. I, Polkowice 2012, stron: 200, format: B5, ISBN 978-83-61234-21-0,
oprawa miękka: 30 zł, oprawa twarda: 55 zł.

 

W. Olszewski, Instytucje edukacji, sportu i rekreacji elementami jakości życia polkowiczan
wyd. I, Polkowice 2012, stron: 456, format: B5, ISBN 978-83-61234-25-8,
oprawa miękka: 30 zł, oprawa twarda: 55 zł.

 

Samorząd jako kreator rozwoju społeczności lokalnej Polkowic
J. Boć (red.), wyd. I, Polkowice 2012, stron: 300, format: B5, ISBN 978-83-61234-29-6,
oprawa miękka: 30 zł, oprawa twarda: 55 zł.

 

Kościoły i związki wyznaniowe w Polkowicach
wyd. I, Polkowice 2012, stron: 198, format: B5, ISBN 978-83-61234-33-3,
oprawa miękka: 30 zł, oprawa twarda: 55 zł.

 

W. Kasprzak, K.I. Pelc, Perspektywy rozwoju Polkowic
wyd. I, Polkowice 2012, stron: 186, format: B5, ISBN 978-83-61234-37-1,
oprawa miękka: 30 zł, oprawa twarda: 55 zł.

 

Telewizja internetowa a granice mediów posttelewizyjnych
red. W. Skrzydlewski, A. Węglińska, A. Zięty, wyd. I, Polkowice 2013,
stron: 220, format: B5, oprawa miękka, ISBN 978-61234-49-4,
cena: 55 zł brutto, cena dla studentów: 40 zł.

 

Na szlakach zgody. Rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918-1939
red. Maciej Marszał, wyd. I, Polkowice 2013, Stron: 306, Format: B5, Oprawa miękka,
ISBN 978-61234-65-4,
cena: 35 zł, cena dla studentów: 15 zł.

 


Azja – Trzecie Tysiąclecie. Społeczno-polityczno-ekonomiczne przeobrażenia wybranych państw
red. Arkadiusz Z. Kotliński, Dariusz Zając, wyd. I, Polkowice 2013, Stron: 166,
Format: B5, Oprawa miękka, ISBN 978-61234-76-0,
cena: 35 zł, cena dla studentów: 15 zł.

 

Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011
red. Marian S. Wolański, wyd. I, Polkowice 2013, stron: 304, format: B5,
oprawa miękka, ISBN 978-61234-61-1,
cena: 40 zł, cena dla studentów: 20 zł.

 

Licea ogólnokształcące w procesie zmian rynkowych na początku XXI wieku. Perspektywa dolnośląska
W. Olszewski, wyd. I, Kraków 2014, stron: 336, format: B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-7850-748-2,
cena: 41 zł, cena dla studentów: 30 zł.

 

Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej
red. A. Graczyk, wyd. I, Polkowice 2008, Stron: 188,
format: B5, oprawa miękka, ISBN 978-83-61234-12-8,
cena:30 zł, cena dla studentów: 15 zł.

 

Przemoc w społeczeństwie. Diagnoza, sposoby przeciwdziałania
red. J. Cichla, R. M. Ilnicka, wyd. I, Polkowice 2008, stron: 152,
format: B5, oprawa miękka, ISBN 978-83-61234-04-3,
nakład wyczerpany.

 

Regionalna strategia rozwoju. Wspólne dzieło społeczności Dolnego Śląska
red. Wacław Kasprzak, wyd. I, Polkowice 2005, stron:176,
format: B5, oprawa miękka, ISBN brak,
nakład wyczerpany.

 

Energetyka alternatywna
red. J. Popczyk, wyd. I, Polkowice 2011, Stron: 195,
format: B5, oprawa miękka, ISBN 978-61234-56-2,
cena: 30 zł, cena dla studentów: 15 zł.

 

Energetyka alternatywna. Zagadnienia wybrane
red. J. Popczyk, wyd. I, Polkowice 2013, stron: 186,
format: B5, oprawa miękka, ISBN 978-61234-45-6,
publikacja bezpłatna.

 

Energetyka alternatywna. Jedna doktryna i różnorodność rozwiązań
red. J. Popczyk, wyd. I, Polkowice 2014, stron: 220,
format: B5, oprawa miękka, ISBN 978-83-61234-77-7,
cena: 22 zł, cena dla studentów: 15 zł.

 

na stronę wwwTransformacje społeczne w Polsce na tle Europy
red. K. Stańczak-Wiślicz, A. Węglińska, P. Wasiak, wyd. I, Polkowice 2015, stron: 182,
format: B5, oprawa miękka, ISBN 978-83-61234-07-4,
cena: 35 zł, cena dla studentów: 30 zł.


na strone www biało
Transformacje systemu politycznego na Białorusi w latach 1988-2001
Rafał Czachor, wyd. I, Polkowice 2016, stron: 526,
format: B5, oprawa miękka, ISBN 978-83-61234-06-7,
cena: 48 zł, cena dla studentów: 40 zł.

 

<< Wróć do strony Wydawnictwa