Wydawnictwo

Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego publikuje w ramach serii wydawniczych. Nakładem Wydawnictwa ukazują się dwa czasopisma: „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Społecznych” oraz „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Technicznych”. Są one punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SNP_9829

 

Jak kupić książki?

Aby zakupić książki Wydawnictwa UJW, zamówienie należy złożyć drogą mailową (wydawnictwo@ujw.pl), telefoniczną (76 746 53 53, 76 746 53 37) lub listownie na adres Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Wydawnictwo UJW, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice. Do ceny książki doliczane są koszty przesyłki.

Rada Wydawnicza

Nad pracami wydawniczymi czuwa Rada Wydawnicza, której przewodzi Rektor UJW.

Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego

ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
tel. 76 746 53 37
e-mail: wydawnictwo@ujw.pl