Wydawnictwo

Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego publikuje w ramach serii wydawniczych. Nakładem Wydawnictwa ukazują się dwa czasopisma: „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Społecznych” oraz „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Technicznych”. Są one punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SNP_9829

 


Rada Wydawnicza

Nad pracami wydawniczymi czuwa Rada Wydawnicza, której przewodzi Rektor UJW.

Jak kupić książki?

Aby zakupić książki Wydawnictwa UJW, zamówienie należy złożyć drogą e-mailową (wydawnictwo@ujw.pl), telefoniczną (76 746 53 53, 76 746 53 37) lub listownie na adres wydawnictwa. Do ceny książki doliczane są koszty przesyłki.

Kontakt do wydawnictwa

Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego

ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
tel. 76 746 53 37
e-mail: wydawnictwo@ujw.pl