Wybory w Kole Naukowym Administratywistów

Studenckie Koło Naukowe Administratywistów wybrało zarząd na kolejną, jednoroczną kadencję.
Jednomyślną decyzją członków koła swoje mandaty zachowali:
* prezes Paweł Wróblewski,
* wiceprezes Magdalena Gałka,
* sekretarz koła Anna Mróz.

Opiekunem koła jest dr hab. prof. nadzw. Rafał Czachor