Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Zamiejscowego w Lubinie

OBWIESZCZENIE

Uczelniana Komisja Wyborcza Uczelni Jana Wyżykowskiego ogłasza wybory uzupełniające do Rady Wydziału Zamiejscowego na kadencję 2016-2020.

Terminarz wyborów

  • 22 marca 2019 r. – podanie do wiadomości czasu i miejsca przeprowadzenia wyborów;
  • 6 kwietnia 2019, sobota – wybory uzupełniające do Rady Wydziału Zamiejscowego na zebraniach wyborczych następującej grupy pracowniczej:
    • 9.30 jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów oraz nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych w Wydziale Zamiejscowym, sala 106a w Lubinie,
    • 9.50 – wybór jednego przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wydziale Zamiejscowym, sala 106a w Lubinie.

W przypadku braku kworum drugi termin jest wyznaczony na 10 minut po pierwszym.

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr inż. Stefan Giżewski

 

Polkowice,  22 marca 2019 r.