Współpraca UJW z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Uczelnia Jana Wyżykowskiego od kilku miesięcy, na podstawie umowy, współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, m.in. w zakresie badań naukowych w obszarze ubezpieczeń społecznych, praktyk studenckich oraz promocji edukacji ubezpieczeniowej.

Dotąd, m.in.  w listopadzie 2017 r. studenci zaangażowani w prace Koła Naukowego Prawa Finansowego przy UJW, (pod kierunkiem dr. D. Zająca) spotkali się  z dyrektorem Oddziału ZUS w Legnicy Jerzym Ulewskim (na zdjęciu). Dzięki tej wizycie członkowie koła zdobyli wiedzę na temat działalności i organizacji pracy Oddziału ZUS w Legnicy, a także zobaczyli, jak w praktyce funkcjonuje obsługa klienta oraz największe w Polsce archiwum ZUS – połączyli swoją wiedzę akademicką z doświadczeniem ekspertów-praktyków.

W grudniu prezes ZUS Gertruda Uścińska przesłała Rektorowi UJW życzenia świąteczno-noworoczne oraz podziękowanie za dotychczasową współpracę.