Władze Uczelni

dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW – Rektor

 

dr Paweł Greń, prof. UJW – Prorektor ds. rozwoju i nauki

 

dr Jerzy Widerski, prof. UJW – Prorektor ds. zapewniania jakości kształcenia

 

dr hab. inż. Stanisław Piesiak, prof. UJW – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych

 

dr Jan Walczak – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 

dr inż. Anna Wojciechowicz – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie

mgr Mariusz Rogowski – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie