Uroczyste Wręczenie Dyplomów Inżynierskich

25 maja br. odbyło się Wręczenie Dyplomów absolwentom studiów inżynierskich. Dyplomy odebrali absolwenci kierunków: Górnictwo i geologia, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechatronika, Informatyka.

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i wyróżnień najlepszym Absolwentom. Decyzją JM Rektora dra Włodzimierza Olszewskiego nadany został tytuł Primus Inter Pares 2018. W tym roku ten zaszczytny tytuł został przyznany Panu inż. Dawidowi Łozyniakowi. W gronie najlepszych absolwentów znaleźli się także Pani inż. Małgorzata Machera (Zarządzenie i inżynieria produkcji), Pan inż. Artur Kowalski (Informatyka) oraz Pan inż. Piotr Gierlak (Mechatronika).

Ponadto na wniosek komisji egzaminacyjnej egzaminu dyplomowego JM Rektor postanowił wyróżnić czterech absolwentów za przygotowanie najlepszych prac inżynierskich. Gratulacje z rąk Rektora dra Włodzimierza Olszewskiego otrzymali: Pan inż. Maciej Burda, Pan inż. Ryszard Kaszczyszyn, Pan inż. Piotr Gierlak oraz Pan inż. Artur Kowalski.

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Lubinie oraz firmy Epson, Starcom, KGHM Polska Miedź SA, a także Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.