UJW w liczbach

  • 2 lokalizacje: w Polkowicach (siedziba główna) i w Lubinie (Wydział Zamiejscowy).
  • 3 wydziały (Nauk Społecznych, Nauk Technicznych i Zamiejscowy w Lubinie).
  • 14 lat tradycji (rok powstania 2002).
  • 1200 studentów.
  • 13,5 tys. m kw. powierzchni.
  • 14,5 tys. książek w wersji tradycyjnej w bibliotekach UJW w Polkowicach i w Lubinie.
  • 10,1 tys. książek w wersji elektronicznej w zasobach UJW.