UJW partnerem Związku Pracodawców Polska Miedź

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rady Związku, nasza uczelnia została przyjęta do Związku Pracodawców Polska Miedź. Dołączyliśmy tym samym do ponad setki pracodawców nie tylko z regionu Zagłębia Miedziowego, ale z całego Dolnego Śląska. Wsparcie Związku to dla UJW duże wyróżnienie. Cieszymy się na zacieśniania relacji w tak doborowym gronie.

ZPPM powstał w 1996 roku, założycielem Związku był KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze swoimi Oddziałami oraz spółkami grupy kapitałowej. Obecnie członkami Związku, oprócz założycieli, są także podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezwiązane z Grupą KGHM.

Związek prowadzi szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, negocjacji handlowych, rozwoju zasobów ludzkich, finansów oraz marketingu. Organizuje konferencje i seminaria dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu wydobywczego, finansów oraz prawa.

Przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź uczestniczą w wielu ważnych krajowych gremiach: Radzie Dialogu Społecznego, Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Dolnośląskiej Radzie Dialogu Społecznego oraz powiatowych radach rynku pracy, jak również w projektach międzynarodowych: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Euromines i Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego dla przemysłu wydobywczego przy Komisji Europejskiej. Związek ma swoich reprezentantów w Komitecie Monitorującym RPO oraz Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, a także w Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN.

Związek aktywnie współpracuje z innymi organizacjami i podmiotami, a w szczególności ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin organizując Międzynarodowe Kongresy Górnictwa Rud Miedzi, konferencje i seminaria.

Źródło informacji o ZPPM: www.pracodawcy.pl