UJW 12 miejsc w górę w rankingu „Perspektyw” 2019

Ukazał się ranking czasopisma „Perspektywy”, prezentujący najlepsze niepubliczne szkoły wyższe w Polsce w 2019 r. Uczelnia Jana Wyżykowskiego odnotowała wzrost o 12 pozycji i znalazła się na 35. miejscu – na 231 uczelni niepublicznych w kraju.

– Ten wynik jest dla nas bardzo satysfakcjonujący, ponieważ UJW odnotowała wyraźny i duży progres w porównaniu z rokiem ubiegłym – podkreśla dr Włodzimierz Olszewski, rektor UJW. Władze uczelni są szczególnie zadowolone z oceny uzyskanej w kategorii ”Absolwenci na rynku pracy”, zwłaszcza w obszarach „Preferencje pracodawców” oraz „Ekonomiczne losy absolwentów”. W podkategorii „Preferencje pracodawców” UJW plasuje się na 26. miejscu w Polsce, co oznacza, że pracodawcy znają i cenią Uczelnię i coraz chętniej wybierają absolwentów UJW do pracy. W przypadku drugiej podkategorii UJW uzyskała aż 88,36 punktów na 100 możliwych. W tym przypadku to piąty wynik w Polsce. Ten wskaźnik mierzony jest wysokością zarobków absolwentów danej uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wykorzystaniem danych ZUS. – Ten wynik jest istotny dla nas, jak i dla naszych absolwentów, którzy znajdują po studiach dobrze płatna pracę – mówi dr Dariusz Zając, kanclerz UJW. – Warto podkreślić, że wyróżnia nas także kryterium „Dostępność dla studentów kadr wysoko wykwalifikowanych”, co lokuje nas na 7. miejscu w kraju – zaznacza. Uczelnia Jana Wyżykowskiego wyprzedziła w rankingu m.in. szkoły wyższe z Poznania, Gdańska, Warszawy Sopotu czy Wałbrzycha.

Kliknij: Zobacz Ranking 2019 najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce