Tabela opłat z tytułu czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla pozostałych studentów

Czesne za semestr studiów III rok  IV rok
STUDIA I STOPNIA – STACJONARNE
Administracja
Informatyka    1 600,00 zł
STUDIA I STOPNIA – NIESTACJONARNE
Administracja
Górnictwo    2 300,00 zł
Informatyka    1 700,00 zł
Logistyka    1 700,00 zł
Mechatronika    1 700,00 zł
Pedagogika
Stosunki Międzynarodowe
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji    2 100,00 zł
STUDIA II STOPNIA
Stosunki Międzynarodowe
Zarządzanie