Szkolenie z umiejętności miękkich dla urzędników w UJW

29 października w naszej Uczelni odbyło się szkolenie pt. „Umiejętności miękkie w pracy urzędnika”. Udział w nim wzięli m.in. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: polkowickiego, lubińskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego i konińskiego. Organizatorami szkolenia był Związek Powiatów Polskich i UJW. Prelegent, Jarosław Komża, specjalizujący się w zarządzaniu rozwojem lokalnym, polityce regionalnej, funduszach unijnych oraz budowaniu partnerstw samorządowych, wprowadził słuchaczy w zagadnienia komunikacji i komunikowania się, pracy zespołowej i rozwiązywania konfliktów w pracy.

Słuchacze brali czynny udział w dyskusji czym są umiejętności miękkie i dlaczego są ważne. Dowiedzieli się jaki jest schemat komunikacji, kto decyduje czy komunikat jest zrozumiały oraz jakie są sposoby twórczego i skutecznego rozwiązywania zadań i problemów. Było twórczo i merytorycznie.

Udział w szkoleniu dla powiatów będących członkami Związku był bezpłatny. Niebawem planujemy w UJW w Polkowicach kolejne tego typu wydarzenia.