Szkolenie „Umiejętności miękkie w pracy urzędnika samorządowego”

Związek Powiatów Polskich oraz Uczelnia Jana Wyżykowskiego zapraszają na bezpłatne szkolenie „Umiejętności miękkie w pracy urzędnika samorządowego”, które odbędzie się 29 października 2019 roku w Auli A407 Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, ul. Skalników 6b.

Obok tzw. umiejętności twardych, związanych ze znajomością dziedziny własnego zakresu odpowiedzialności i wykonywanych obowiązków służbowych, czyli znajomości przepisów prawa regulujących dany sektor usług publicznych oraz współczesnych standardów i metod postępowania w sektorze, coraz większą rolę odgrywają tzw. umiejętności miękkie. Nadal są one niedoceniane, mimo, że mają podstawowe znaczenie dla jakości pracy zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej całego zespołu starostwa/urzędu. Przekładają się tym samym na zdolność instytucjonalną i sprawność administracji samorządowej w wykonywaniu poszczególnych zadań w ramach świadczenia lokalnych usług publicznych.

Wśród umiejętności miękkich podstawową i kluczową rolę odgrywa skuteczne i efektywne komunikowanie się z innymi ludźmi. Wiedza i umiejętności komunikowania się mają wpływ i warunkują kolejne umiejętności kluczowe, wpływające zarówno na jakość pracy indywidualnej, jak i grupowej, tj. umiejętności pracy zespołowej, w tym twórczego rozwiązywania zadań i problemów oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Proponowany program szkolenia przygotowany został w taki sposób, by ćwiczyć zarówno umiejętności indywidualne, jak i grupowe. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się dlaczego dobra komunikacja jest istotna w pracy, jakie błędy popełniamy komunikując się z innymi, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, i jak ich unikać. Prowadzący podpowie na co zwracać uwagę, by być lepiej rozumianym przez innych i samemu innych lepiej rozumieć. Ponadto uczestnicy będą rozmawiali o uniwersalnych metodach skutecznego, twórczego rozwiązywania zadań, a na koniec sprawdzą, jak radzić sobie z konfliktami, które pojawiają się w każdym zespole ludzkim. W trakcie szkolenia stosowane będą metody interaktywne, warsztatowe.

 

PROGRAM

8.30 – 9.00 / Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30 / Powitanie i wprowadzenie uczestników do tematyki szkolenia

Czym są umiejętności miękkie, dlaczego są ważne, jakie umiejętności będziemy ćwiczyć.

9.30 – 11.30 / Sesja tematyczna I – Komunikatywność i komunikowanie się

Jaki jest schemat komunikacji, kto decyduje czy komunikat jest zrozumiały; co wpływa na komunikację między ludźmi w pracy; co mogę zrobić, żeby być lepiej rozumianym przez innych; jak lepiej rozumieć innych – co mi w tym przeszkadza, a co może pomóc; jak poprawić komunikację z innymi.

11.30 – 13.00 / Sesja tematyczna II – Praca w zespole

Jakie są uwarunkowania pracy grupowej i warunki dobrej współpracy; jakie są sposoby twórczego i skutecznego rozwiązywania zadań i problemów, które możemy stosować samodzielnie i w zespołach zadaniowych; z jakich metod aktywizujących grupę możemy korzystać.

13.00 – 13.30 / Lunch

13.30 – 14.45 / Sesja tematyczna III – Rozwiązywanie konfliktów w pracy

Jakie są najczęstsze powody konfliktów w zespole pracowniczym; jak w praktyce próbujemy radzić sobie z nimi i czy to się udaje; co możemy poprawić, by minimalizować prawdopodobieństwo zaistnienia konfliktu i co robić, gdy konflikt już wybuchnie.

14.45 – 15.00 / Podsumowanie i zakończenie

 

Wykładowca:

Jarosław Komża – ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich. Specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem lokalnym, polityce regionalnej, funduszach unijnych oraz budowaniu partnerstw samorządowych. Analizuje i opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń oraz strategii krajowych, dotyczących samorządu terytorialnego. Uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Członek komitetów monitorujących krajowych programów operacyjnych. Moderator samorządowych grup wymiany doświadczeń. Członek zespołu redakcyjnego Dziennika Warto Wiedzieć. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W latach 2008-2010 pełnił funkcję sekretarza miasta Milanówek. W latach 1997-2007 pracował w samorządzie rodzinnego miasta Żyrardowa.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkoleni

Koordynatorem wydarzenia z ramienia uczelni jest Pan Marek Tramś (m.trams@ujw.pl).

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 października br.  

Serdecznie zapraszamy!