Studiuj Prawo na UJW!

Duży potencjał gospodarczy regionu Zagłębia Miedziowego stwarza zapotrzebowanie na kadry posiadające specjalistyczną wiedzę prawną. W spółkach w otoczeniu Polskiej Miedzi czy w zakładach podstrefy ekonomicznej obserwuje się rozbudowane działy organizacyjno-prawne, w których absolwent kierunku Prawo ma szansę z powodzeniem znaleźć zatrudnienie. Idąc w ślad za potrzebami rynku proponujemy 5-cio letnie jednolite studia na kierunku Prawo.

Dzięki zdobyciu umiejętności praktycznych, wiedzy i kompetencji społecznych niezwykle przydatnych na bardzo trudnym i zmieniającym się rynku pracy, absolwent Prawa ma szansę ubiegania się o aplikacje do różnych zawodów prawniczych. Studia przygotowują do wykonywania samodzielnie pracy zawodowej w działach organizacyjno-prawnych firm, zajmowania kierowniczych stanowisk w jednostkach administracji publicznej, komórkach obsługi prawnej, jak również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Dla wszystkich zainteresowanych tematyką podajemy kilka portali i serwisów prawniczych:

  • www.sejm.gov.pl – serwis Sejmu RP zawierający informacje o pracy i organizacji Sejmu, w tym o działających w jego ramach organach. Strona zawiera podział na kluby poselskie (z wyszczególnieniem wszystkich parlamentarzystów). Duże praktyczne zastosowanie ma funkcjonujący na stronie Internetowy System Informacji Prawnej, zawierający opisy aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od roku 1918, a także ujednolicone teksty ustaw.
  • www.prawo.lex.pl – teksty Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich od 1995 roku; kodeksy oraz zasadnicze ustawy podatkowe; orzecznictwo; elektroniczne wzory formularzy; wykaz wskaźników urzędowych.
  • www.wskazniki.pl – aktualne wskaźniki i stawki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • www.e-prawnik.pl – serwis skierowany do odbiorców, nie będących profesjonalnymi prawnikami. Znajdziecie tu wzory pism, umów i innych dokumentów oraz słowniczek pojęć.