Studiuj Pedagogikę!

Rekrutacja na naszej Uczelni trwa w najlepsze. Na studiach licencjackich poza kierunkami: Stosunki międzynarodowe, Administracja i Zarządzanie znajdziecie kierunek PEDAGOGIKA.

Jest to kierunek dla osób, które interesują się życiem i rozwojem człowieka oraz procesem jego edukacji. Atutem studiów jest możliwość zdobycia umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy pedagoga i przydatnych w wychowywaniu własnych dzieci oraz uzyskania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki, psychologii czy socjologii. Pedagogika w UJW to: interesujące zajęcia realizowane w formie treningów i warsztatów oraz wycieczki dydaktyczne do różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych w Polsce i za granicą. Absolwenci, w zależności od studiowanej specjalności, mogą znaleźć pracę m.in. w: szkołach podstawowych, zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Proponujemy dwie specjalności:
– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna

Zobacz więcej: Pedagogika

Poniżej zdjęcia z zajęć i wycieczek edukacyjnych naszych studentów do placówek z którymi współpracujemy :).