Studiuj Górnictwo w UJW w Lubinie

Fascynuje Cię praca kosmonautów w sztucznym środowisku stacji kosmicznej? Kopalnia też jest takim miejscem, tylko w głębi Ziemi! Jan Wyżykowski z sukcesem poszukiwał rud miedzi na naszych terenach. Ty możesz znaleźć wiedzę o ich wydobywaniu na uczelni Jego Imienia.

Wydział Zamiejscowy Uczelni Jana Wyżykowskiego w Lubinie prowadzi studia inżynierskie na kierunku Górnictwo i geologia od 2009 r. Program kształcenia kierunku realizuje zakres modułów określonych przez Wyższy Urząd Górniczy jako wymaganych do uzyskania kwalifikacji w dozorze w podziemnych zakładach górniczych w specjalności górniczej. Są to takie zagadnienia jak m.in.: geologia i hydrogeologia, górnictwo ogólne i podziemne, wiertnictwo, przeróbka surowców mineralnych, bezpieczeństwo pracy, wypadkowość i ratownictwo w górnictwie, mechanizacja w górnictwie, wentylacja kopalń i pożary podziemne, roboty strzelnicze, mechanika górotworu,

W ramach kierunku proponujemy trzy różne specjalności. Przedmioty specjalnościowe dla każdej specjalności są inne i ściśle związane ze studiowaną specjalnością.

Kształcenie na specjalności Techniki eksploatacji złóż jest szeroko profilowe, aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad różnorodną działalnością górniczą. Program specjalności skupia się jednak na eksploatacji złóż rud miedzi.

Specjalność Maszyny i urządzenia górnicze pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad użytkowaniem maszyn i urządzeń dostosowanych do różnorodnych warunków geologiczno-górniczych.

Specjalność Geodezja w górnictwie i geologii pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad pracami geodezyjnymi w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz w zakładach robót geologicznych, a po okresie praktyki ubiegać się o uprawnienia mierniczego górniczego.

Dowiedz się więcej i zadzwoń 76 749 89 29.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji.
Przejdź do rekrutacji online i zostań studentem górnictwa!