Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Adresat

Absolwenci uczelni wyższych, którzy pracują w obszarze odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych oraz bezpieczeństwo informacji, tj.: administratorzy bezpieczeństwa informacji, kierownicy działów, dyrektorzy biur, specjaliści ds. ochrony danych osobowych, pełnomocnicy ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Osoby, które odpowiadają za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej lub chcą podjąć pracę w tych obszarach. Brak jest ograniczeń branżowych.

Cel

Zapoznanie uczestników z problematyką ochrony danych osobowych na gruncie prawa europejskiego oraz polskiego, a także analiza praktycznych problemów związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji.

Czas trwania

Dwa semestry. Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) raz bądź dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

W trakcie studiów uczestnicy nabędą kompetencje, które będą mogli wykorzystać pełniąc funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji ponadto uzyskają umiejętność właściwej organizacji ochrony zasobów informacji, przede wszystkim danych osobowych. Zadaniem studiów jest także wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji.

Zakres tematyczny obejmuje m.in.:

  • zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego,
  • podstawy prawne ochrony informacji niejawnych,
  • Zasady przetwarzania danych osobowych i rejestracja zbiorów danych osobowych,
  • ABI – rola i kompetencje w procesach przetwarzania danych,
  • bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne,
  • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji,
  • nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji,
  • kontrole GIODO: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych.

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.

Koszt studiów: 1900,00 zł za semestr.