Studia podyplomowe

Uczelnia Jana Wyżykowskiego prowadzi studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogicznych, technicznych i społecznych.

Szczegółowa OFERTA kierunków znajduje się na stronie www.podyplomowe.ujw.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt: 76 746 53 24, podyplomowe@ujw.pl.

Serdecznie zapraszamy!