Studia podyplomowe

Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy oraz uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dostosowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

Oferta studiów podyplomowych

Pedagogiczne studia kwalifikacyjneNursery teacher reading book aloud to children in a kindergarten group to propozycja głównie dla absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników systemu oświaty, którzy chcą być konkurencyjni na trudnym, wymagającym i zmiennym rynku pracy. Posiadanie kilku specjalizacji to standard w zawodzie pedagoga. Pedagogiczne studia podyplomowe w UJW są realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących – Tyflopedagogika – NOWOŚĆ w przygotowaniu

Zarządzanie oświatą – NOWOŚĆ w przygotowaniu

Edukacja i aktywizacja osób dorosłych – NOWOŚĆ w przygotowaniu

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Przygotowanie pedagogiczne

Terapia pedagogiczna z arteterapią

W ofercie UJW także studia doskonalące dla osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności praktyczne, poszerzyć i aktualizować swoją wiedzę, planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

ein junges team entwickelt ideen am flipchart

Lean Management Manager 

Menedżer jednostek samorządu terytorialnego

Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych

Podyplomowe studia administracji publicznej

Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji      NOWOŚĆ

Zarządzanie kadrami i płacami

Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Zarządzanie projektami w organizacjach 

Zbiorowe prawo pracy w praktyce

Wybierz studia podyplomowe w UJW!

Profesjonalna kadra dydaktyczna
Kameralne grupy
Przyjazna atmosfera
Aktywne formy dydaktyczne

Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej – 76 746 53 24, 76 746 53 53, podyplomowe@ujw.pl

Posiadacze Polkowickiej Karty Dużej Rodziny z terenu gminy Polkowice mają możliwość skorzystania z 5% rabatu w opłacie za studia podyplomowe organizowane w głównej siedzibie UJW w Polkowicach (rabat nie dotyczy oferty realizowanej w Wydziale Zamiejscowym w Lubinie).

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja prowadzona jest na zasadach wolnego naboru wśród osób, które ukończyły przynajmniej studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie). Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Na studiach podyplomowych nie obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Należy pobrać podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i wraz z kompletem innych dokumentów złożyć je w UJW.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • podanie o przyjęcie na studia – pobierz plik,
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych – do wglądu oryginał,
  • kserokopia dowodu osobistego – do wglądu oryginał,
  • zaświadczenie o zameldowaniu – w przypadku braku adresu zameldowania w dokumencie tożsamości,
  • zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi.

Dokumenty można złożyć w pok. B 204 (I piętro) w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach przy ul. Skalników 6b.

Dla Państwa wygody dajemy również możliwość złożenia dokumentów w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 21 (pok. 114).

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 746 53 24.

Zapraszamy!