Studia magisterskie

Studia II stopnia, to studia których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. W UJW trwają 2 lata. Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia (zarówno licencjackich jak i inżynierskich) dowolnej uczelni. Oznacza to, że kontynuując naukę na studiach II stopnia w UJW, można zdobyć drugi zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

mgr-zarzadzanieSpecjalności:

  • Zarządzanie w przemyśle
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie w administracji
  • Zarządzanie jakością i środowiskiem
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami

 

W ofercie są także jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, które trwać będą 5 lat. Podjąć studia mogą absolwenci szkół ponadgimnazjalnych legitymujący się świadectwem dojrzałości z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie.

 


 

Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych. Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych. Rekrutacja trwa od czerwca do września.

Szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:

76 746 53 53, ujw@ujw.pl – główna siedziba Uczelni w Polkowicach

76 749 89 28, wz@ujw.pl – Wydział Zamiejscowy w Lubinie