Studia licencjackie

Studia licencjackie I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia trwają 3 lata. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia , m.in. w UJW i zdobyć drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Studia licencjackie w ofercie UJW:

 

lic-administracja

Specjalności:

• Administracja publiczna
• Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

 

 

 

lic-pedagogikaSpecjalności:

• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia

• Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

 

 

lic-zarzadzanie

Specjalności:

• Zarządzanie kadrami i marketing
• Rachunkowość i zarządzanie finansami

 

 

Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych. Rekrutacja trwa od czerwca do września.

Szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:

76 746 53 53, ujw@ujw.pl – główna siedziba Uczelni w Polkowicach lub

76 749 89 28, wz@ujw.pl – Wydział Zamiejscowy w Lubinie