Studenci wybrali swoich przedstawicieli

27 października w Uczelni Jana Wyżykowskiego dokonano wyboru przedstawicieli studentów do Zarządu Rady Studentów, Senatu Uczelni, rad poszczególnych wydziałów, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. Wybrano następujących przedstawicieli studentów:

 

Przewodnicząca Zarządu Rady Studentów

Karolina Łabudzińska

 

Zastępcą Przewodniczącej Zarządu Rady Studentów

Karolina Jurewicz

  

Senat UJW

Agnieszka Jackowska

Angelika Jabłońska

Wojciech Szkolnicki

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych

Gabriela Fiołna-Witkowska

 

Rada Wydziału Zamiejscowego

Przemysław Perucki

Krzysztof Szlaski

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Paweł Pastuch

 

Sąd Koleżeński dla Studentów

Magdalena Gałka

Łukasz Kolanek

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Kinga Pędlowska

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli akademickich

Katarzyna Herbs-Collin

 

W skład Komisji Wyborczej czuwającej nad przebiegiem Wyborów weszli na podst. Zarządzenia Rektora 9/2018

dr inż. Stefan Giżewski – przewodniczący

mgr inż. Ewa Zięcina

Iwona Budka-Oborska